Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар

Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар коомдон обочодо калуу тобокелдигине кабылган жана аларда медициналык кызмат көрсөтүүлөргө, билим алууга, социалдык камсыздоо кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүгү чектелүү

A girl in a wheelchair on a tree-lined sidewalk
UNICEF Kyrgyzstan/2015/Gabriel Vockel