Билим берүү

ЮНИСЕФ бардык балдар мектепке барып, окуп, толук өнүгүүсүнүн үстүнөн иштейт.

Девочка в школьной форме
ЮНИСЕФ