Балдар жакырчылыгын болтурбоо

Туруктуу Өнүгүү Максаттарынын (ТӨМ) доорунда балдарга инвестициялоо

UNICEF Kyrgyzstan/2015/Vlad Ushakov
ЮНИСЕФ