Балдардын жашап кетүүсү

Кыргызстан балдар арасында өлүм санын үчтөн экиге кыскарта алды, бирок көйгөйлөр кала берүүдө.

Child Survival
UNICEF