Кыргызстандагы мектепке барбай калган балдар

Мектепке барбай калган балдар менен иштөө боюнча колдонмо

Дети у реки
ЮНИСЕФ

Кыска мазмуну

Колдонмодо балдардын жалпы билим берүүчү мектептерге барбай коюусуна байланышкан актуалдуу көйгөй каралган. Анда мектепке барбай коюунун себептери, факторлору аныкталган. Балдардын мектепти таштоосунун алдын алуу жана аларды мектепке кайтарууга тийиштүү чараларды көрүү боюнча иш-чараларды өткөрүү үчүн идеялар, көрсөтмөлөр жана кеӊештер да берилген.
Колдонмо жалпы билим берүүчү мектептердин педагогикалык коллективине, ошондой эле сапаттуу билим алуу боюнча балдар укуктарын коргоо маселелери менен алектенгендердин баарына арналат.

Дети у реки
Автору
М. Иманкулова, Л. Антонович.
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Отчетту жүктөп алуу

(PDF, 988,91 KB) (PDF, 903,54 KB)