15 Decembar 2022

Ključni nalazi MICS 2020 u prikazima

Kosovska agencija za statistiku u partnerstvu sa UNICEF-om objavila je danas nalaze najvećeg istraživanja domaćinstava o deci i ženama na Kosovu. Podaci su generisani kroz program istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), podržanom od strane UNICEF-a i sprovedenom u preko 100 zemalja širom sveta. Iako je mnogo urađeno kako bi se osiguralo ostvarivanje prava deteta na Kosovu, ostaje da se reši nekoliko pitanja. MICS je jedno od najvećih istraživanja domaćinstava koje podržava UNICEF od 1990-ih. Osmišljen je da prikupi statistički pouzdane, međunarodno uporedive procene oko 200 pokazatelja za procenu položaja dece, žena i muškaraca u oblastima zdravstva, obrazovanja i dečje i socijalne zaštite, između mnogih drugih. Kako bi se omogućilo bolje praćenje pravednosti i uključivanje najugroženijih grupa, MICS pokazatelji su raščlanjeni prema demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama stanovništva.  Kosovo je preduzelo dva kruga istraživanja MICS, 2014. i 2020. godine, oba sprovedena od strane Kosovske agencije za statistiku. U svakom krugu, sprovedena su dva paralelna istraživanja sa odvojenim uzorcima, MICS sa opštom populacijom i MICS sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Pored generisanja novih pokazatelja koji ranije nisu bili dostupni, runda MICS-a za 2020. pruža podatke za merenje napretka ostvarenog od 2014. za nekoliko pokazatelja. Istraživanja MICS na Kosovu će doprineti popunjavanju praznina u podacima i znanju i pružiće mogućnosti za jačanje planiranja, programiranja i odgovornosti zasnovanog na dokazima. Istraživanja takođe predstavljaju bogat izvor podataka za postavljanje polaznih osnova i praćenje nacionalne posvećenosti ciljevima održivog razvoja (SDG), prikupljajući polovinu svih pokazatelja SDG zasnovanih na anketama domaćinstava, postavljajući osnove za pandemiju pre COVID-19.  Šta MICS kaže o deci? Preživljavanje dece Istraživanja MICS na Kosovu za 2020. godinu ističu napredak postignut u povećanju preživljavanja dece tokom protekle decenije, ali se i dalje procenjuje da 16 dece mlađe od 5 godina umre na 1.000 živorođenih. Ovo je skoro dva puta više među decom koja žive u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, sa 27 dece koja umiru na 1.000 živorođenih. Rane godine Zdrav početak života ključan je u osiguravanju da se deca mogu razvijati i ostvariti svoj puni potencijal. Na Kosovu je samo 29 procenata dece (mlađe od šest meseci) isključivo dojeno. Pored toga, oko 73 procenta dece mlađe od 2 godine je u potpunosti vakcinisano na Kosovu, a stopa potpune vakcinacije među decom koja žive u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana za istu starosnu grupu iznosi čak 38 procenata. Obrazovanje i spremnost za školu Dok su kvalitetna nega i rano učenje kritični za razvoj deteta i ekonomski rast, samo 15 procenata dece uzrasta od 3 godine pohađa program ranog obrazovanja na Kosovu – najmanji procenat u regionu Evrope i Centralne Azije. Štaviše, deca ovog uzrasta ne dobijaju potrebnu stimulaciju odgovora ni u kućnom okruženju, sa manje od polovine majki (46 procenata) i samo 10 procenata očeva koji se bave aktivnostima koje promovišu učenje i spremnost za školu kod kuće. Kosovo je videlo određeni napredak u pogledu spremnosti za školu sa povećanim udelom dece uzrasta od 5 godina koja pohađaju predškolsko obrazovanje, sa 76 procenata u 2014. na 88 procenata u 2020. Ipak, uprkos tome što je osnovno i niže srednje obrazovanje obavezno, 2 procenta dece u osnovnom obrazovanju (od 1. do 5. razreda) i 3 procenta dece u nižem srednjem obrazovanju (od 6. do 9. razreda) ne pohađaju školu. Udeo dece koja ne pohađaju školu je oko tri puta veći za decu više srednje škole (razredi 10–12). Iako postoji visok udeo dece i adolescenata koji su uključeni u obrazovanje preko 90 procenata, za mnogu decu školovanje možda neće dovesti do učenja. Na Kosovu, veliki procenat dece uzrasta od 7 do 14 godina (80 procenata) je u stanju da pravilno pročita priču, a veći procenat njih je u stanju da identifikuje brojeve (88 procenata). Međutim, manje od polovine dece pokazuje osnovne veštine čitanja i računanja koje su ekvivalentne 2. razredu - što uključuje odgovaranje na pitanja razumevanja u čitanju i izvođenje matematičkih zadataka kao što su razlikovanje brojeva, sabiranje brojeva i prepoznavanje i dovršavanje obrazaca. Deca koja žive u najsiromašnijim domaćinstvima posebno pokazuju najniže osnovne rezultate učenja. Nasilje nad decom Kosovo, 1 od 7 majki/staratelja dece uzrasta od 1 do 14 godina izjavila je da je fizičko kažnjavanje neophodno da bi se dete pravilno odgajalo, podizalo ili obrazovalo. Dok je 24 procenata dece uzrasta od 1 do 14 godina disciplinirano samo nenasilnim metodama, veliki deo dece (72 procenata) je navodno nasilno kažnjen (psihološka agresija i/ili fizičko kažnjavanje)  Okruženje Život u povoljnom i zdravom okruženju je ključan za dobrobit sve dece i adolescenata. Na Kosovu, 1 od 4 dece mlađe od 5 godina živi u najsiromašnijim domaćinstvima i samo 7 procenata žena i 12 procenata muškaraca starosti od 15 do 49 godina je pokriveno zdravstvenim osiguranjem. Samo 20 procenata članova domaćinstva živi u domaćinstvima koja se prvenstveno oslanjaju na čista goriva i tehnologije za kuvanje, grejanje prostora i rasvetu. Dok većina stanovništva u domaćinstvima na Kosovu ima osnovne usluge pijaće vode i osnovne sanitarne usluge (oko 90 procenata), oko 23 procenata stanovništva konzumira kontaminiranu vodu sa Escherichia coli. Za više informacija o kosovskim istraživanjima MICS za 2020. godinu sa opštom populacijom i zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, posetite http://mics.unicef.org/
12 Decembar 2022

Odgovor na COVID-19

Pandemija COVID-19 je opteretila zdravstveni sistem Kosova bez presedana otkako su prvi slučajevi COVID-19 otkriveni na Kosovu 2020. Ograničena spremnost na pandemiju otežava reagovanje na COVID-19. Nakon obećavajućeg početka, prihvatanje vakcine je na platou. U isto vreme, poremećaji u prenatalnoj nezi, rutinskoj imunizaciji i terenskim službama…, Jačanje sistema za vakcinaciju, skladištenje i isporuku, UNICEF je takođe pomogao u jačanju infrastrukture rashladnog lanca na Kosovu tako što je podržao nabavku šest zamrzivača za novo centralno skladište vakcina, kao i nabavku 14 zamrzivača na ultra niskim temperaturama i 270 frižidera i zamrzivača za zdravstvene centre širom Kosova. Istovremeno, UNICEF je obučio 200 zdravstvenih radnika sa obukom za…, Podržavanje pristupa dece zdravstvenoj zaštiti, U skladu ss vladinim planom da decentralizuje vakcinaciju na nivo primarne zdravstvene zaštite (PZZ), UNICEF radi na izgradnji kapaciteta opštinskog osoblja za promovisanje vakcinacije i dopremanje do najugroženijih i marginalizovanih ljudi. Oko 1.500 zdravstvenih radnika obučeno je za efikasnu primenu vakcina, rukovanje i skladištenje vakcina…, Poremećaji u obrazovanju i zapošljavanju mladih, Obrazovanje je imalo prekide tokom tri naredne školske godine. Nakon prvih zabeleženih slučajeva COVID-19 na Kosovu početkom 2020. godine, sve škole su zatvorene na tri meseca, što je pogodilo 345.540 učenika; kasnije škole su privremeno zatvorene, a odeljenja se ponekad dele. Oni koji nemaju uređaje ili internet za pristup online sadržajima…, Podržavanje pristupa dece online obrazovanju, Bezbedan povratak u učionice bio je kritičan za učenje i psihosocijalnu dobrobit dece na Kosovu. Naš rad sa vlastima na razvoju zdravstvenih smernica i distribuciji maski i dezinfekcionih sredstava u 95 procenata škola na Kosovu omogućio je 300.000 učenika da se vrate u učionice. Tamo gde povratak u školu nije bio moguć tokom vrhunca pandemije,…, Resursi