Ulaganje u ljudski kapital: Poziv na akciju za rani razvoj dece na Kosovu

Pet oblasti koje su ključne za postizanje transformacionih poboljšanja u ishodima za malu decu i njihove porodice.

ECD Center in Gadime
UNICEF/2021/S.Karahoda

Istaknuto

Kosovski lideri objavili su Poziv na akciju sa pet ključnih elemenata koji imaju za cilj da ubrzaju program ranog razvoja dece i poboljšaju pokrivenost i kvalitet integrisanih usluga ranog ranog razvoja. Poziv na akciju uključuje: Povećanu političku volju da se podigne profil ranog razvoja dece; podizanje ciljeva ranog razvoja u razvojnoj strategiji; uspostavljanje Upravnog odbora za rani razvoj dece na visokom nivou, sa snažnim rukovodstvom i predstavnicima ključnih ministarstava; povećano finansiranje politika i programa usmerenih na rane godine života deteta; i pružanje ciljane podrške roditeljima za poboljšanje ishoda razvoja.

Izdavač
UNICEF i Svetska banka
Datum objave publikacije
Jezici
albanski, engleski, srpski