UNICEF i “Manifesta” se bave klimatskim promenama putem umetnosti i mašte

Reciklirane plastične flaše sa bijenala Manifesta će pokazati maštu i inovativnost

Leonora Aliu
A child during Manifesta 2022
UNICEF/2021/L.Aliu
15 Decembar 2022