Kroz majčine oči

Asistenti u nastavi su nezamenjivi u pružanju mogućnosti deci sa smetnjama u razvoju da razviju različite veštine – socijalne i obrazovne – i ostvare svoj puni potencijal.

Ardea Xhema Beqiri
English
UNICEF/2023/A.XhemaBeqiri
21 Jul 2023