Grupe za medijaciju, uspešan način za okončanje nasilja u školama

Škole na Kosovu sa grupama za medijaciju se pokazuju kao veoma uspešne

UNICEF
English
UNICEF/2024
24 April 2024