Centri za rano detinjstvo deci daju prednost

Obrazovanje u ranom detinjstvu

Milica Radovanovic
Children at ECD center in Mitrovica
UNICEF/2022
15 Decembar 2022

Prve godine detinjstva ključne su za učenje, mentalno zdravlje i socijalne veštine dece. Deca koja idu u kvalitetnu predškolsku ustanovu imaju manju verovatnoću da će napustiti ili ponavljati razrede u školi i veća je verovatnoća da će postići standarde čitanja i matematike u osnovnoj školi. Ovo su neki od razloga zašto je obrazovanje u ranom detinjstvu toliko važno. 

Prema najnovijim podacima istraživanja MICS (2020), na Kosovu samo oko 15 procenata dece uzrasta od 3 do 4 godine ide u predškolsko.[1] Deca koja žive u udaljenim, ruralnim područjima najverojatnije će propustiti predškolsko obrazovanje zbog visokih troškova, velike udaljenosti do najbliže predškolske ustanove ili nedostatka svesti o prednostima ranog učenja. 

Viktor i Matija od 4 godine i Matija i Sara od 3 godine, svi žive u selu Zerovnica u opštini Zvečan. Imaju sreću da pohađaju Centar za rani razvoj dece u zajednici u svom selu. Da nije bio tu, ne bi imali priliku da pohađaju obrazovni program sve dok se ne upišu u osnovnu školu sa 6 godina. 

Prepoznajući ograničen pristup predškolskim ustanovama širom Kosova, UNICEF je u nekoliko opština uveo centre za rani razvoj dece u zajednici.

[1]https://www.unicef.org/kosovoprogramme/media/1936/file/MICS%20Snapshots%20.pdf, strana 42 

Children at ECD center in Mitrovica
UNICEF/2022

Tokom proteklih 10 godina, UNICEF i njegovi partneri su podržali uspostavljanje centara u sklopu kampusa za osnovne i predškolske ustanove, između ostalog u ruralnim područjima, na severu Kosova. Trenutno oko 200 dece redovno pohađa nastavu i aktivnosti u 10 centara (dvoje u Zubinom Potoku, dvoje u Zvečanu, troje u Vučitrnu i troje u opštinama Južna Mitrovica). Oko 2.000 dece pristupilo je predškolskoj ustanovi kroz takve centre za rani razvoj dece u zajednici u protekloj deceniji, što je doprinelo povećanju školske spremnosti dece za prelazak u predškolsko i osnovnu školu. 

Jelena Radovanović je jedna od vaspitačica koja svoju energiju, ljubav i kreativnost posvećuje radu sa malom decom. Njeno odeljenje u selu Zerovnica čine deca uzrasta 3-6 godina. Svakog dana smišlja aktivnosti u kojima svako može učestvovati. Kaže da joj je glavni cilj osigurati da se sva deca osećaju voljeno, prihvaćeno i da mogu razviti svoj puni potencijal. 

„Ovaj centar je od vitalnog značaja jer u udaljenim selima kao što je ovo nema vrtića. Rana socijalizacija je neophodna za razvoj dece, a roditelji nisu uvek u mogućnosti da je obezbede. Takođe, roditeljima mnogo znači jer znaju da su njihova deca u sigurnim rukama dok to vreme mogu provesti završavajući svoje svakodnevne obaveze“, objašnjava ona. 

Majke poput Milene Vlašković (28) i Dženite Vlašković (24) posebno cene Jelenin rad. Najbliži im je vrtić u glavnom gradu Zvečanu (oko pet kilometara), koji im je nedostupan jer ne voze, a nema ni redovnih autobusa. 

"Ne možemo da priuštimo da deca idu u taj vrtić, gde bi mogla da uče i da budu u kontaktu sa drugom decom. Ja kao roditelj nikada ne mogu da zamenim socijalizaciju sa drugom decom i sve te aktivnosti u kojima Jelena vodi njih", kaže Milena. 

"Takođe, mnogo su mirniji kada dođu kući nakon druženja i igre u centru", dodaje Dženita, smešeći se. 

Children at ECD center in Mitrovica
UNICEF/2022

Pre COVID-19 centar u Zerovnici bio je otvoren svakog radnog dana od 10 do 14 sati. Međutim, to je tokom pandemije svedeno na tri sata ujutro, a bilo je čak i perioda kada je centar potpuno zatvoren, a učenje je bilo online. Od septembra 2021. godine centar ponovo radi od 10 do 14 sati, a preduzimaju se vanredne mere kako bi se osigurala sigurnost dece. 

"Pored dece koja su propustila igru i učenje sa svojim prijateljima, mislim da je online nastava tokom pandemije bila još teža za roditelje. Nisu imali nikoga ko bi mogao pomoći u brizi o njihovoj deci dok obavljaju svakodnevne zadatke. Morali su sve sami da rade i nađu vremena da rade i sa svojom decom“, kaže Jelena. 

Deca su jedva čekala da se vrate u "školu", potvrđuju obe majke.  

"Nedostajali su im prijatelji i učiteljica", kaže Dženita i dodaje da je Jeleni poslala na desetine poruka sa pitanjem kada će centar ponovo biti otvoren. 

Veza ove dece sa vaspitačima nastavlja se i nakon što napuste centar. Pošto je centar u istoj prostoriji kao i osnovna škola, deca i dalje posećuju Jelenu tokom dana, čak i ako se samo pozdrave. 

Zahvaljujući podršci Austrijske razvojne saradnje (ADA), UNICEF je u mogućnosti da dopre do više marginalizovane dece i da deci obezbedi jednak pristup ranom obrazovanju.