Zvanična inauguracija novog centralnog skladišta vakcina u Prištini

23 Decembar 2022
Official inauguration of the new central vaccine storage facility in Prishtina
UNICEF/2022/S.Karahoda

Ministarstvo zdravlja, USAID i UNICEF zajedno su otvorili novo centralno skladište vakcina za Kosovo, kompletno sa punim asortimanom nove i moderne opreme za hladni lanac kako bi se obezbedilo bezbedno skladištenje vakcina.

Ovom ceremonijom završava se proces obnove čitavog hladnog lanca vakcina na Kosovu, koji je počeo krajem 2021. Uz velikodušnu podršku od preko 1,3 miliona USD od strane USAID-a na Kosovu, UNICEF je bio u mogućnosti da nabavi i instalira novu opremu za hladni lanac u zdravstvenim ustanovama širom Kosova, pokrivajući potrebe pada nivoa isporuke vakcine.

Direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje, dr Naser Ramadani, zahvalio je USAID-u i UNICEF-u na ovoj velikodušnoj investiciji u javno zdravlje na Kosovu.

“U magacinu su postavljene hladnjače, zamrzivači, ultrafrižideri kapaciteta 600 litara, kao i suvi deo površine od 575 m2 za skladištenje potrošnog materijala”, rekao je dr. Ramadani. On je dodao da će za zdravstveno osoblje biti organizovana obuka o administraciji, skladištenju i upravljanju vakcinama i opremom za hladni lanac.

Dr. Dafina Gexha Bunjaku, vršilac dužnosti ministra zdravlja, takođe je zahvalila Vladi Sjedinjenih Država i UNICEF-u na njihovoj podršci zdravstvenom sektoru, posebno na obezbeđivanju više od milion vakcina protiv COVID-19 putem COVAX-a.

Dr. Gexha Bunjaku je rekla da je od početka procesa vakcinacije dato oko 2 miliona doza vakcina protiv COVID-19. Ona je navela da je ekspanzija vakcinacije protiv COVID-19 značajno poboljšalo epidemiološku situaciju.

Ona je takođe istakla da uspešan prošireni program imunizacije dece na Kosovu, pokazuje institucionalnu i profesionalnu posvećenost i snažnu saradnju sa zajednicom kako bi se obezbedilo da deca budu zaštićena od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom.

“Razumemo koliko je važna ova investicija u skladište vakcina, koja direktno doprinosi sigurnosti vakcina jačanjem sistema hladnog lanca za skladištenje vakcina na preporučenim temperaturama od 2-8 stepeni Celzijusa do ultra niskih (-86 stepeni Celzijusa)“, izjavila je dr. Gexha-Bunjaku.

Šefica UNICEF-a na Kosovu Nona Zicherman istakla je da ova inauguracija označava završetak dvogodišnjeg rada zajedno sa Ministarstvom zdravlja, koji je započeo kompletnom procenom hladnog lanca, a rezultirao je nabavkom 270 frižidera i zamrzivača za vakcine za svih 38 opština na Kosovu, pored ugradnje 5 hladnjača i 8 frižidera sa ultrahladnim zamrzivačima za centralno skladište.

“Obnavljanje sistema hladnog lanca dolazi u veoma važnom trenutku, kada se pripremaju za uvođenje tri nove vakcine u redovni kalendar vakcinacije. Nadamo se da će ovaj povećani kapacitet za skladištenje vakcina pomoći zdravstvenim radnicima u efikasnom širenju pokrivenosti vakcinacijom, tako da svako dete na Kosovu bude zaštićeno od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom", rekla je Ziherman. 

Pored obnove sistema hladnog lanca vakcina, velikodušna podrška USAID-a na Kosovu omogućila je UNICEF-u da pruži sveobuhvatan odgovor na pandemiju COVID-19, uključujući promovisanje promene ponašanja i povećane potražnje za vakcinacijom putem komunikacije zasnovane na dokazima, korišćenjem radija i društvenih medija, i intenziviranim angažmanom zajednice u borbi protiv neodlučnosti u vezi sa vakcinom. USAID je takođe podržao ekspanziju mesta za vakcinaciju širom Kosova kako bi se obezbedio jednak pristup vakcinama. U sklopu svojih napora na ekspanziji, UNICEF je podržao vakcinaciju preko 7.000 ljudi iz ranjivih zajednica vakcinom protiv COVID-19 i obučio 782 zdravstvena stručnjaka o veštinama međuljudske komunikacije za promociju vakcinacije.

UNICEF/2022

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u

U UNICEF-u promovišemo prava i dobrobit svakog deteta u svemu što radimo. Zajedno sa našim partnerima radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo tu posvećenost pretočili u praktičnu akciju, fokusirajući posebne napore na dopiranje do najugroženije i isključene dece, na dobrobit sve dece, svuda.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu za decu, posetite www.unicef.org/kosovoprogramme