UNICEF i Austrijska razvojna agencija su partneri u oblikovanju svetlije budućnosti za mlade na Kosovu

15 Decembar 2023
English
UNICEF/2023/N.Maxhuni

Priština, 14. decembar 2023 – Danas su UNICEF na Kosovu i Austrijska razvojna agencija (ADA), operativna jedinica Austrijske razvojne saradnje, obnovili svoje partnerstvo na dodatne tri godine kako bi osnažili više adolescenata i mladih.

Partnerstvo će proširiti mogućnosti za adolescente i dečake na Kosovu da razviju osnovne veštine za život i rad i omogućiti im da aktivno doprinose društvenim promenama u svojim zajednicama. Posebno, partnerstvo će takođe podržati lokalne organizacije koje rade sa mladima i nastoji promeniti rodne norme koje mogu obeshrabriti mlade žene i muškarce da traže mogućnosti koje su tradicionalno povezane sa određenim polom.

UNICEF, uz velikodušnu podršku svog strateškog partnera ADA, ima za cilj da utiče na živote 12.500 adolescenata i mladih ljudi u ovoj najnovijoj fazi. Saradnja će pojačati njihov glas, izgraditi njihove kapacitete da se aktivno uključe u donošenje odluka i opremiti ih poboljšanim veštinama za uspešno snalaženje u ličnim, društvenim i ekonomskim izazovima.

Ključne oblasti partnerstva su:

Sprovođenje poboljšanog plana i programa zasnovanog na veštinama - Razvoj kapaciteta u formalnom i neformalnom okruženju koji će opremiti mlade sa kritičnim veštinama potrebnim za aktivno učešće na tržištu rada koje se razvija;

Proširena podrška tranziciji iz škole na posao – kroz program Kosovo Generation Unlimited mladi ljudi će steći prvo radno iskustvo i poboljšati svoju zapošljivost kroz pristup plaćenom stažiranju, mentorstvu i obuci;

Ojačane digitalne i IKT veštine - Intervencije koje će pripremiti mlade, posebno mlade žene, za zahteve budućnosti vođene tehnologijom.

ADA i UNICEF su partneri na Kosovu od 2012. godine kako bi podržali i osnažili adolescente i mlade ljude, doprevši do sada preko 40.000 mladih sa razvojem veština i mogućnostima iskustvenog učenja.

UNICEF i ADA su posvećeni podsticanju pozitivnih promena i otključavanju potencijala kosovske omladine kroz ovo obnovljeno partnerstvo. Baveći se ključnim oblastima kao što su razvoj veština u 21. veku i prelazak sa škole na posao, kao i izazivanjem rodnih normi, partnerstvo teži da stvori trajni uticaj na živote mladih ljudi na Kosovu.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u
UNICEF radi na nekim od najtežih mesta na svetu, kako bi došao do najugroženije dece na svetu. U više od 190 zemalja i teritorija, radimo za svako dete, na svakom mestu, kako bismo izgradili bolji svet za sve.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite:

https://www.unicef.org/kosovoprogramme/