Osam mašina za PCR testiranje donirano je Nacionalnom institutu za javno zdravlje

17 Avgust 2023
Donation ceremony of PCR equipment to NIPH and MoH
UNICEF/2023/N.Maxhuni

Priština, 17. avgust 2023: UNICEF je, uz podršku USAID-a, donirao osam najsavremenijih jedinica za PCR opremu Ministarstvu zdravlja (MZ) i Nacionalnom institutu za javno zdravlje (NIJZ). Ova oprema će igrati ključnu ulogu u unapređenju nadzora, pripravnosti i kontrole bolesti.

U protekle tri godine UNICEF je zajedno sa USAID-om bio ključni partner Ministarstvu zdravlja u odgovoru na pandemiju COVID-19. S fokusom na poboljšanje pristupa vakcinama i testiranju na COVID-19, u okviru partnerstva su takođe preduzete snažne mere za jačanje sposobnosti NIJZ-a u nadzoru bolesti i spremnosti za epidemiju.

Kriza COVID-19 poslužila je kao oštar podsetnik na hitnu potrebu za jačanjem infrastrukture javnog zdravlja kako bi se efikasnije upravljalo nepredviđenim zdravstvenim izazovima. Istorijski opterećeni nedovoljnim ulaganjima, uključujući nadzor nad bolestima, kolektivni napori UNICEF-a, USAID-a i NIJZ-a imali su za cilj rešavanje ovog kritičnog jaza u javnom zdravstvenom sistemu Kosova.

„Pošto je zdravstvo jedan od prioriteta vlade Kosova, o čemu svedoči i povećanje budžeta, koji je najveći do sada, jedan od naših ciljeva je i ulaganje u prevenciji kako bismo sveli na minimum eventualne posledice u budućnosti od bilo kog patogena koji bi ugrozio javno zdravlje. Ovi uređaji će pomoći u podizanju kvaliteta usluga i poboljšanju uslova rada za naše zdravstvene radnike. Kroz nove uređaje povećani su dijagnostički kapaciteti u javnim zdravstvenim institucijama, proširen je spektar usluga za građane, na čemu smo zahvalni našim partnerima“, rekao je dr. Arben Vitia, ministar zdravstva.

Ova donacija najsavremenije opreme, koju pokreće PCR tehnologija u realnom vremenu, nije ograničena na testiranje na COVID-19, već omogućava i brzo otkrivanje spektra respiratornih bolesti, uključujući grip i streptokoke A, kao i druge zarazne bolesti poput tuberkuloze. Ukupno osam takvih jedinica u vrednosti od 365.000 USD isporučeno je NIJZ-u u julu 2023. godine, koje će se koristiti u centralnom institutu, šest regionalnih centara i laboratoriji Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kosova.

„Među brojnim lekcijama iz pandemije, naučili smo da svi – vladine institucije, donatori i građani – moraju dati prioritet posvećenosti izgradnji i kontinuiranom poboljšanju svojih zdravstvenih sistema kako bismo bili spremni da efikasno i brzo odgovorimo na nove bolesti ili čak, nažalost, na još jednu pandemiju", rekao je g. Ken Collins, vršilac dužnosti direktora misije za USAID Kosovo.

Ceremoniji i simboličnoj primopredaji jedinica PCR opreme prisustvovali su uvaženi gosti među kojima su ministar zdravlja dr Arben Vitia, direktor NIJZ prof. dr Naser Ramadani, vd direktora misije USAID-a na Kosovu g. Ken Collins i zamenik šefa UNICEF-a na Kosovu gđa Larisa Bruun.

„Ova donacija, omogućena velikodušnom podrškom naroda Sjedinjenih Američkih Država, će poboljšati sposobnosti Kosova u odgovoru na epidemije i ojačati njegovu ukupnu spremnost za krize javnog zdravlja. Ne samo da se oporavljamo od pandemije COVID-19, već se bolje nadovezujemo, što će biti od kritične važnosti za decu i porodice u budućnosti“, rekla je Larisa Bruun, zamenica šefa Kancelarije UNICEF-a na Kosovu.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u

U UNICEF-u promovišemo prava i dobrobit svakog deteta u svemu što radimo. Zajedno sa našim partnerima radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo tu posvećenost pretočili u praktičnu akciju, fokusirajući posebne napore na dopiranje do najugroženije i isključene dece, na dobrobit sve dece, svuda.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu za decu, posetite www.unicef.org/kosovoprogramme