Deca sa smetnjama u razvoju širom Evrope i Centralne Azije „suočavaju se sa isključenošću u mnogim okruženjima“, čime im se uskraćuju osnovne usluge i briga

Novi izveštaj UNICEF-a naglašava nejednakost u brizi i pristupu osnovnim uslugama među decom sa smetnjama u razvoju

01 Decembar 2023
English
UNICEF/2021/S.Karahoda

ŽENEVA, 1. decembar 2023. – Deca sa smetnjama u razvoju širom Evrope i Centralne Azije suočavaju se sa diskriminacijom u svojim domovima, školama i zajednicama, pokazala je nova analiza podataka iz devet zemalja i teritorija širom regiona koju je danas objavio UNICEF.

Deca sa smetnjama u razvoju u Evropi i Centralnoj Aziji: Statistički pregled njihovog blagostanja sadrži podatke iz Belorusije, Gruzije, Kosova, Kirgistana, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Turkmenistana i Uzbekistana koji ističu ogromne nejednakosti u pristupu osnovnim uslugama i brizi koju imaju deca sa smetnjama u razvoju.

„Deca sa smetnjama u razvoju i dalje se suočavaju sa isključenošću u mnogim okruženjima: od ograničene podrške u školama, preko toga da im se ne čita ili da se sa njima ne igra kod kuće, do doživljavanja nasilne discipline“, rekla je Regina De Dominicis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju.

“ Iako je postignut snažan napredak, potrebno nam je da sve usluge i okruženja budu prilagođeni i inkluzivni za decu sa smetnjama u razvoju. Centralno za ovo je razbijanje stigme i diskriminacije u načinu na koji se deca sa smetnjama u razvoju doživljavaju i tretiraju, uz ulaganje u kapacitete na svim nivoima.”

U većini zemalja sa dostupnim podacima, deca sa smetnjama u razvoju doživljavaju veće stope psihološke agresije i teškog fizičkog kažnjavanja od strane svojih staratelja u odnosu na decu bez smetnji u razvoju. Više od 80 posto dece u Kirgistanu i Severnoj Makedoniji doživljava psihološku agresiju u poređenju sa 72 posto i 69 posto dece bez smetnji u razvoju.

Sve u svemu, manje je verovatno da će deca sa smetnjama u razvoju ići u školu nego deca bez smetnji u razvoju. U Turkmenistanu i Srbiji je manja verovatnoća da će deca sa smetnjama u razvoju dobiti adekvatnu ranu stimulaciju i brigu u odnosu na decu bez smetnji u razvoju. U ovim zemljama je manje verovatno da će deca sa smetnjama u razvoju imati dve ili više igrački. U Uzbekistanu, trećina dece sa smetnjama u razvoju ne učestvuje u igri ili aktivnostima sa svojim roditeljima ili drugim odraslim osobama kod kuće.

Razumevajući ove izazove, UNICEF radi u celom regionu kako bi osigurao najbolju moguću podršku za svako dete sa smetnjama u razvoju, od ranih godina do adolescencije i dok se pripremaju za kvalitetan samostalan život u svojim zajednicama.

UNICEF daje prioritet naporima na zatvaranju rezidencijalnih ustanova i stvaranju alternativne brige u porodici ili zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i jačanju ulaganja u usluge u zajednici.

U mnogim zemljama prošireni su programi kućnih poseta kako bi se porodicama dece sa smetnjama u razvoju pružila adekvatna podrška i kako bi se povezale sa specijalizovanim službama. Ovo je ključno za sprečavanje razdvajanja porodice.

Širom Evrope i Centralne Azije, UNICEF sarađuje sa vladama na davanju prioriteta inkluzivnom obrazovanju tako što će redovne škole i učenje učiniti dostupnim, inkluzivnim i sigurnim od stigme, diskriminacije i nasilja.

Izveštaj pruža niz preporuka zemljama da bolje podrže porodice i pomognu da se osigura da deca sa smetnjama u razvoju imaju jednak pristup inkluzivnim uslugama. Ovo uključuje:

  • Učiniti socijalne usluge, obrazovni sistem i okruženje inkluzivnim i dostupnim kako bi se sprečilo razdvajanje porodice i osiguralo da sva deca imaju koristi od brige i pomoći u zajednici, učenja, informacija i igre.
  • Zaštita dece sa smetnjama u razvoju od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije i osiguravanje podrške porodici i pristupa podršci i pravdi prilagođenoj deci, uključujući smetnje u razvoju i pravdi u slučajevima kršenja prava.
  • Povećanje pristupa nezi mentalnog zdravlja i psihosocijalnoj podršci.
  • Rad na okončanju stigme i diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju i osiguravanje da deca sa smetnjama u razvoju budu osnažena da informišu i utiču na politiku.
  • Ulaganje u socijalnu zaštitu za decu i njihove porodice što im omogućava pristup ključnim uslugama i ublažava siromaštvo, uskraćenost i isključenost.
  •  Stvaranje robusnih i inkluzivnih podataka koji prevazilaze prevalenciju i pomažu u razumevanju ishoda za decu sa smetnjama u razvoju. 

#####

Napomene urednicima

UNICEF odaje priznanje i pohvaljuje zemlje navedene u ovom izveštaju za prikupljanje raščlanjenih podataka o deci sa smetnjama u razvoju putem istraživanja višestrukih pokazatelja. 

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u
UNICEF radi na nekim od najtežih mesta na svetu, kako bi došao do najugroženije dece na svetu. U više od 190 zemalja i teritorija, radimo za svako dete, na svakom mestu, kako bismo izgradili bolji svet za sve.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite:

https://www.unicef.org/kosovoprogramme