Druga decenija života deteta

Osnaživanje i učešće adolescenata i mladih od 11 do 24 godine

Ska ma lehte campaign during COVID-19
UNICEF/2020/N.Maxhuni