Goal Diggers Team during UPSHIFT workshop
UNICEF/2022/YMCA

Vajzat e reja ngrenë zërin e tyre për barazi

“Goal Diggers” [Gërmuesit e qëllimeve] ngrihen për barazi gjinore

Leonora Aliu
10 Janar 2023