Ta luftojmë ndotjen e ajrit përmes edukimit dhe avokimit!

Adresimi i ndotjes së ajrit: fuqizimi i ndryshimit përmes edukimit dhe avokimit

UNICEF Programi në Kosovë
Syna - 18 years old from Prizren
UNICEF/2023
11 Gusht 2023