Praktikantët e Kosovo Generation Unlimited sjellin pasionin dhe talentin e tyre në Gjilan

30 praktikantë të rinj po kalojnë verën duke e bërë ndryshime pozitive në komunitet

UNICEF
English
UNICEF/2023
11 Tetor 2023