Përmes syrit të një nëne

Mësuesit asistentë janë të pazëvendësueshëm në ofrimin e mundësive për fëmijët me aftësi të kufizuara për të zhvilluar aftësi të ndryshme – sociale dhe arsimore – dhe për të arritur potencialin e tyre të plotë

Ardea Xhema Beqiri
English
UNICEF/2023/A.XhemaBeqiri
21 Korrik 2023