Breastfeeding
UNICEF/2021/L.Aliu

Nëna që ka fëmijën e parë vlerëson mbështetjen e infermiereve që realizojnë vizita në shtëpi

Jehona Hyseni mbështetej tek infermieret për këshillat lidhur me gjidhënien, si dhe lidhur me dilemat tjera me të cilat është përballur gjatë rrugëtimit të saj si prind.

Leonora Aliu
09 Janar 2023