Dekada e dytë e jetës së fëmijës

Fuqizimi dhe pjesëmarrja e adoleshentëve dhe të rinjve të moshës 11 deri në 24 vjeç

English
UNICEF/2023/A.Nimani