07 ақпан 2022

Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтарын қорғау бойынша ҮЕҰ арналған практикалық нұсқаулық

Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің, Қазақстан Республика- сындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қолдауымен, сондай-ақ Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауы және Қазақстандағы және Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем- десуімен әзірленді. Нұсқаулық Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің іске асыратын «Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің, сондай-ақ «Адам құқықта- ры және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро» қоғамдық қорының, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы» қоғамдық қорының, «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық қорының жәрдемдесуімен әзірленді.
07 ақпан 2022

Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтарын қорғау бойынша нұсқаулық

Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің, Қазақстан Республика- сындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қолдауымен, сондай-ақ Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауы және Қазақстандағы және Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем- десуімен әзірленді. Нұсқаулық Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің іске асыратын «Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің, сондай-ақ «Адам құқықта- ры және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро» қоғамдық қорының, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы» қоғамдық қорының, «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық қорының жәрдемдесуімен әзірленді.
31 Желтоқсан 2021

Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтарын қорғау бойынша ҮЕҰ арналған нұсқаулық

Осы нұсқаулық Қазақстандағы көші-қон үдерістерінде балаларға қолдау көрсету бойынша үкіметтік емес ұйымдарға (ҮЕҰ) арналған ұсынымдарды қамтиды. «Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе «КҮБ» бұл: • Халықаралық немесе ішкі мигранттар болып табылатын, не жалғыз өзі, не өз отбасыларымен қоныс аударатын балалар; • Ата-анасының немесе заңды өкілінің біреуі немесе екеуі де басқа жерге көшкенше Қазақстан аумағында қалатын балалар; • Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған балалар; • Қазақстанға оралған немесе шыққан елі ретінде Қазақстанға қайтарылған балалар. Бұл анықтама КҮБ, қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер балаларды, босқын балаларды және адам саудасының құрбандары болған балаларды қамтиды. «Бала» - 0 жастан 18 жасқа дейінгі жеке тұлға. Бұл басылым Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауымен, «Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстан халықаралық бюросы» қоғамдық бірлестігі, «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық бірлестігі, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы» қоғамдық бірлестіктерінің қолдауымен, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің, Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем етуімен дайындалды.
28 Желтоқсан 2021

Қиын өмірлік жағдайдағы балаларды қолдау орталығына арналған практикалық нұсқаулық

Осы нұсқаулықты тиісті елді мекендерде КҮБ- ке қолдау көрсету үшін КТБО/БҚО барлық қызметкерлері, консультанттары, тағылымда- мадан өтушілері және волонтерлері («қызмет- керлер» немесе «штаттық қызметкерлер» деп аталады) пайдалануы тиіс. «Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе «КҮБ» бұл: Жалғыз өздері не болмаса отбасыларымен бірге қоныс аударатын халықара- лық немесе ішкі көшіп-қонушылар болып табылатын балалар; Ата-анасының біреуі немесе екеуі де немесе заңды өкілі басқа жерге қоныс аударғанға дейін Қазақстан аумағында қалған балалар; Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған балалар; Қазақстанға оралған балалар. КҮБ, қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер балаларды, босқын балаларды және адам саудасының құрбандары болған бала- ларды қамтиды. «Бала» - 0 жастан 18 жасқа дейінгі жеке тұлға. Бұл басылым Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауымен, «Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстан халықаралық бюросы» қоғамдық бірлестігі, «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық бірлестігі, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы» қоғамдық бірлестіктерінің қолдауымен, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің, Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем етуімен дайындалды.