Балаларды жоспарлы иммундау бойынша әлеуметтік зерттеу нәтижелерінің есебі

Балаларды жоспарлы иммундау бойынша ата-аналардың білімі, көзқарасы және тәжірибесі

Аналитический отчет о детской плановой вакцинации
UNICEF Kazakhstan/2021/Valeriy Kaliev

Қысқаша ақпарат

Ұсынылып отырған есеп 0-18 ай аралығындағы балалардың ата-аналары мен балаларды вакцинациялау қызметтерімен айналысатын денсаулық сақтау мамандары арасындағы бі- лім, көзқарас және тәжірибенің кешенді кейс зерттеуінің нәтижелерін қамтиды.

Автор
BISAM Central Asia, Oxford Policy Management
Жариялау Күні
Тілдер
Қазақша, Орыс, Ағылшын