پیشگیری از مصدومیت های کودکان با تمرکز بر راهبردهای ارتباطی

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصدومیت های کودکان با تمرکز بر راهبردهای ارتباطی توسط وزارت بهداشت و دفتر یونیسف ایران در بیرجند برگزار شد

یونیسف ایران
Experts of prevention of Child Injury
یونیسف ایران
04 ژانویه 2017

بیرجند، 15 دی ماه - در روزهای 15 و 16 دی ماه سال جاری در راستای برنامه همکاری مشترک میان وزارت بهداشت و دفتر یونیسف ایران به منظور بهبود سلامت و بقاء کودکان، یک کارگاه آموزشی با هدف پیشگیری از مصدومیت های کودکان و با تمرکز بر مسائل رفتاری مرتبط با سه نوع مصدومیت شامل سقوط ، مسمومیت و سوختگی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در استان خراسان شمالی برگزار شد.

شرکت کنندگان از اداره های مرتبط با سلامت و درمان کودکان و نوجوانان از سه دانشگاه علوم پزشکی شهرهای بیرجند، گناباد و کرمانشاه در این کارگاه سه روزه آموزشی که توسط آموزشگران متخصص هدایت می شد حضور یافته و در مباحث گروهی درباره تدوین راهبردهای عملی و کارآمد جهت پیشگیری از مصدومیت های کودکان و با توجه به عوامل موثر بر آن از جمله نقش جامعه محلی، رفتارها و هنجارها و مشارکت خود کودکان، شرکت کردند. 

در طول دهه های گذشته، ایران تغییرات اپیدمیولوژیک قابل توجهی داشته است . زمانی همه گیری بیماری های واگیر و عفونی مهم ترین عامل مرگ و میر کودکان بودند که امروز جای خود را به بیماری های غیر واگیر داده اند. جمهوری اسلامی ایران با اجرای موفق برنامه نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و مصون سازی ، پیشرفت های چشمگیری در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال داشته و آن را به 16 مرگ در 1000 تولد زنده کاهش داده است.  

اما رشد سریع شهرنشینی، گسترش جاده ها و ساخت و سازها، صنعتی شدن و برق رسانی خطرات جدیدی برای سلامت انسان ها به وجود آورده است و تاثیر آن ها را می توان در تعداد زیاد مصدومیت های مرگ بار و غیرمرگ بار دید.

مصدومیت های کودکان، یک مشکلی جهانی رو به رشد در حوزه سلامت عمومی است. کودکان به دلایل زیادی در معرض حوادث و جراحت های ناخواسته ی بیشتری هستند. کودکان علاقه دارند که محیط اطرافشان را کشف کنند، بنابراین با سرعت حرکت می کنند و این در حالیست که هنوز حس ترس و احساس خطر و دیگر مهارت های شناختی که بزرگسالان دارند در آنها رشد نکرده است. امروزه، آمار نشان می دهند که حوادث و تصادفات دومین عامل مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان است.

این کارگاه آموزشی منجر به پیشنهاد سه راهکار متفاوت برای پیشگیری از مصدومیت های کودکان، به ویژه مصدومیت های ناشی از سقوط، سوختگی و مسمومیت شد. شرکت کنندگان از دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردهای پیشنهاد شده را در حوزه مصدومیت های مربوطه در دانشگاه هایشان اجرایی خواهند کرد.

به عنوان بخشی از این برنامه، چند کارگاه آموزشی مشابه برنامه ریزی شده است که در آینده در تهران و 4 استان دیگر برگزار خواهد شد.

child injury prevention
یونیسف ایران

شرکت کنندگان درباره تدوین راهبردهای عملی و کارآمد جهت پیشگیری از مصدومیت های کودکان تبادل نظر می کنند