همایش آموزش مهارت‌های زندگی

با همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و دفتر یونیسف، همایش آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی برگزار شد.

یونیسف ایران
 A group of educational experts discuss the life skills education
UNICEF Iran
20 اکتبر 2017

تدوین محتوای آموزشی متناسب با نیازهای افراد و جامعه با روندهای آموزشی نوآورانه و خلاقانه در مدارس، برای آموزش دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است

دکتر غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

تهران ، 29 بهمن 1396 در یک همکاری مشترک  میان وزارت آموزش و پرورش و دفتر یونیسف در ایران،  و با حضور 80 کارشناس آموزش از معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش، همایشی یک روزه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی، در تهران برگزار شد. شواهد گردآمده از نقاط مختلف جهان، بیش از پیش حاکی از آن است که موفقیت تحصیلی در مدرسه، کار و زندگی با اضافه کردن طیفی گسترده از مهارت ها و ارزش هایی میسر است که در نظام آموزش و پرورش توسعه و رشد یافته باشد.

دکتر غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: "در دنیای امروز، سرعت تحولات آموزشی، بسیار بالاست و محتوا و رویکردهای آموزشی به سرعت تغییر می کنند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای دانش آموزان باشد. در ایران باید بررسی شود که دانش آموزان مان در مدارس چگونه و با چه رویکردی، آموزش های بنیادی را دریافت می کنند و همچنین آیا چنین آموزش هایی متناسب با نیازهای جامعه و مهارت های لازم برای ورود آنان به بازار کار است. "

دکتر کریمی ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه نظام آموزشی کشور برای گنجاندن برنامه های مختلف مهارت های زندگی در برنامه های آموزشی ادامه داد: "تدوین محتوای آموزشی متناسب با نیازهای افراد و جامعه با روندهای آموزشی نوآورانه و خلاقانه در مدارس، برای آموزش دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است." دکتر کریمی با اشاره به فرصت های رشد اقتصادی در نظام آموزش، اظهار داشت: "شواهد نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش، امکان افزایش تولید ناخالص ملی را تا 10 درصد افزایش می دهد."

نماینده یونیسف در ایران، دکتر ویل پارکس، نیز در پیامی به این همایش گفت: "در بیانیه ارزشمند سند تحول نظام آموزش و پرورش، تاکید ویژه ای بر چهار مولفه وجود دارد: مسوولیت پذیری، مشارکت اجتماعی، روحیه جمعی و آموزش مهارت های مورد نیاز جامعه. همچنین این سند اهمیت پرورش کارآفرینی، به دست آوردن مهارت های فنی و حرفه ای و مهارت های هنری برای کسب فرصت های شغلی تولیدی، را برجسته می کند. از طریق این همایش، یونیسف آمادگی خود را برای حمایت از وزارت آموزش و پرورش در دستیابی به اولویت های ملی اعلام می کند."

امروزه،کودکان، جوانان و نیز کلیه دانش آموزان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با چالش های بی سابقه ای از نظر یادگیری، اشتغال و انسجام اجتماعی مواجه هستند که با درگیری های نظامی تشدید شده اند. به همین دلیل، تعداد زیادی از فرصت های آموزشی در منطقه هنوز هم به رشد اقتصادی منجر نمی شوند. همایش یک روزه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی روز 29 بهمن 1396در مجتمع شهید باهنر وزارت آموزش و پرورش در تهران با تمرکز بر رویکردی جامع و ایرانی- اسلامی به مهارت های زندگی در نظام آموزشی ملی برگزار شد.