نقش کسب و کارها جهت کمک به بهبود سلامت کودکان

یونیسف درکنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) که توسط "اتاق بازرگانی و صنایع ایران-آلمان" برگزار شد، شرکت کرد

یونیسف ایران
UNICEF Iran/Andisheh Rad

28 فوریه 2018

زهرا کارگر نساجی در یک شرکت بزرگ تولیدی پوشاک است. دو سال پیش، زمانی که شوهرش در  یک حادثه رانندگی فوت کرد، او تنها نان آور خانواده شد. زهرا دو فرزند خردسال دارد. او هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در کارخانه کار می کند و زمانی که در محل کار است هیچ کس در خانه نیست که از فرزندانش مراقبت کند؛ بنابراین همسایه ها مراقب فرزندانش هستند و متأسفانه اغلب نمی توانند به خوبی مراقب تغذیه و تربیت آنها باشند.کودکان زهرا سوء تغذیه دارند و مکرراً بیمار می شوند. او از کارفرمای خود درخواست می کند تا اجازه دهد کارش را زودتر تمام کند تا بتواند زمان بیشتری را در کنار فرزندانش باشد، اما درخواست او رد می شود.

شرایط نامساعد و دشوار کار  برای والدینی مانند زهرا، تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد، تأثیراتی که تمام عمر در زندگی آنها باقی می ماند.  شرکت ها و صاحبان کسب و کار می توانند اقداماتی را در جهت بهبود شرایط کاری خود برای کاهش چنین تأثیرات منفی بر روی کودکان کارمندانشان انجام دهند.

روز چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396، یونیسف در کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) که توسط "اتاق بازرگانی و صنایع ایران-آلمان" برگزار شد، شرکت کرد. نماینده یونیسف در ایران، دکتر ویل پارکس و مدیربخش همکاری با بخش خصوصی در دفتریونیسف ژنو، خانم ایدا هیلستد، در سخنانی مجزا در این کنفرانس،گزارش هایی مفصل در مورد اهمیت ایفای تعهدات شرکت ها نسبت به کودکان و همچنین دستورالعمل ها و توصیه هایی که شرکت ها با رعایت آنها می توانند از سلامت و رفاه کودکان اطمینان یابند، ارائه دادند.

نماینده یونیسف در ایران، دکتر پارکس در سخنان خود درکنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: "شرکت ها مسئولیت و توانایی این را دارند که با رفتار شایسته با کارکنان، بهره برداری از امکانات خود، توسعه و بازاریابی محصولات، ارائه خدمات و تأتیر گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرایط زندگی کودکان را بهبود بخشند و از آنها در برابر آسیب ها محافظت کنند." وی گفت یونیسف در سراسر جهان شانه به شانه بخش خصوصی حضور دارد تا دیدگاهی کودک-محور را به شیوه های اصلی کسب و کار متصل کند و درک شرکت ها را از چالش هایی که کودکان با آنها مواجه هستند، افزایش دهد.

مدیر بخش همکاری با بخش خصوصی در دفتر یونیسف ژنو، خانم ایدا هیلستد،که برای سخنرانی در این کنفرانس دعوت شده بود، برخی از دستورالعمل های یونیسف را برای حمایت از کسب و کارها در جهت توسعه سیاست ها و فرآیندهای کاریشان با تمرکز بر کودکان، به حضار ارائه کرد.

خانم هیلستد در سخنان خود اشاره کرد:"کسب و کارها هر روز با کودکان در ارتباطند، هر چند اغلب این ارتباط نه به طور مستقیم و نه هدفمند است. کودکان در کارخانه ها و مزارع به عنوان کارگر کار می کنند یااعضای خانواده کارمندان شرکت ها هستند، و شهروندانی هستند که در مجاورت و همسایگی کسب و کارها زندگی می کنند." او افزود: "با این وجود، برای اغلب کسب و کارها، درک و شناسایی تأثیرات فعالیت شان بر روی کودکان، فراتر از پیشگیری از کار کودک، دشوار است. عدم درک جدی از پیامدهایی که فعالیت های شرکت ها بر روی کودکان دارند، توانایی شرکت ها برای حمایت از نسل آینده را به خطر می اندازد."

خانم هیلستد در ادامه، 10 اصل را که یونیسف با مشارکت مدیران کسب و کارهای بزرگ برای درک بهتر و شناسایی تأثیرات بخش خصوصی بر روی سلامت کودکان تدوین کرده است؛ توصیف نمود. او همچنین برخی از مدل های موفق همکاری یونیسف با شرکت های بزرگ در سراسر جهان را در جهت اتخاذ سیاست ها و اقداماتی برای کاهش تأثیرات منفی بر روی کودکان، ارائه داد.

کارخانه تولیدکننده پوشاکی که زهرا در آن کار می کند، اخیراً اقداماتی را جهت بهبود سیاست های کاری خود انجام داده است. مدیر عامل این کارخانه موافقت کرده که یک مهدکودک رایگان برای کودکان کارمندان در کنار کارخانه تأسیس شود. زهرا خوشحال است که با ایجاد این مرکز برای مراقبت از فرزندانش، او دیگر نگران تغذیه و مراقبت از فرزندانش نخواهد بود و کودکانش نیز در کنار او زندگی سالم تر و شادتری خواهند داشت.