رویکردی چندبعدی برای سنجش فقر

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیوه جدید اندازه گیری فقر درآمدی و فقر چند بعدی در ایران با به کارگیری داده ها و آمار موجود خبر داد

یونیسف ایران
A multidimensional approach for measuring poverty workshop
یونیسف ایران
16 ژانویه 2017

تهران، 27 دی ماه – دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیوه جدید اندازه گیری فقر درآمدی و فقر چند بعدی در کشور ایران با به کارگیری داده ها و آمار موجود خبر داد.

در راستای همکاری‌های مشترک با دفتر یونیسف در ایران و بهره‌مندی از تخصص و دانش مشاورین بین المللی، آقای پروفسور گوردون، استاد تمام در رشته عدالت اجتماعی دانشکده مطالعات سیاستگزاری دانشگاه بریستول و مدیر مرکز بین المللی تحقیقات فقر تاونسند و مشاور تخصصی اتحادیه اروپا در اندازه گیری فقر برای معرفی شیوه جدید اندازه گیری فقر چند بعدی و فقردرآمدی در کشور ایران  به دعوت معاونت رفاه اجتماعی از تاریخ 26 تا 30 دی ماه از ایران بازدید کرد.

در همین راستا در روز یکشنبه 26 دی ماه 1395 در جلسه‌ای با حضور معاونت رفاه و دفتر یونیسف ایران ، پروفسور گوردون شیوه اندازه گیری فقر چند بعدی با رویکرد اجماعی را به عنوان شیوه‌ای مناسب برای کشور ایران معرفی نمودند. به گفته پروفسور گوردون این شیوه اندازه‌گیری فقر چندبعدی که در 50 کشور به ویژه کشورهای دارای درآمد بالا و متوسط – با شرایطی مشابه کشور ایران – به کار می رود دارای مزایای بیشتر و درصد خطای کمتر نسبت به سایر شیوه‌ها می‌باشد.

معاونت رفاه با همکاری یونیسف همچنین با دعوت از متخصصین و صاحبنظران حوزه فقر در ایران در روز 27 دی ماه اقدام به برگزاری کارگاه مشورتی با حضور پروفسور گوردون نمود که طی آن ضمن معرفی و بررسی رویکرد اجماعی، نظرات کارشناسان برای دستیابی به شیوه‌ای مناسب برای اندازه گیری فقر چند بعدی در ایران گردآوری شد.

آقای پروفسور گوردون در مهرماه 1395 به منظور آشنایی با متدولوژی‌ها و شیوه‌های فعلی اندازه‌گیری فقر درآمدی ، فقر چند بعدی و داده‌های موجود در کشور به همراه تیم تخصصی خود به مدت یک هفته به دعوت معاونت رفاه در ایران حضور یافتند و موافقت شد تا نسبت به پیشنهاد و ارائه شیوه علمی برای اندازه گیری فقر چند بعدی متناسب با شرایط و داده های کشور ایران اقدام نمایند.