پیمان‌نامه حقوق کودک

برای همه کودکان، شادی و صلح

education in Iran
UNICEF/Iran/Andisheh Rad

مطالب مهم

سی سال پیش، تمامی رهبران جهان طی امضای پیمانی تاریخی، با نام پیمان نامه حقوق کودک، متعهد شدند برای همه کودکان جهانی امن و شایسته به وجود آوردند.

این پیمان‌نامه یکی از میثاق‌های جهانی است که بیشترین تعداد تصویب‌کنندگان را دارد و موجب بهبود زندگی کودکان در سراسر جهان شده است.

 

crc
نویسنده
یونیسف
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 243,04 KB)