هفتاد سال حضور در ایران برای همه کودکان

نگاهی به برخی از دستاوردهای یونیسف و شرکای کاری اش در طول هفتاد سال حضور در ایران

UNICEF vaccination programme
UNICEF

مطالب مهم

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس یونیسف در جهان در سال 1395، یونیسف ایران کتابی را درباره دستاوردها و داستان های حضوریونیسف در ایران و همکاری های موفق با دولت ایران منتشر کرد. می توانید داستان های این کتاب را در این قسمت مطالعه فرمایید.

 

UNICEF Iran
نویسنده
UNICEF Iran
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 77,15 MB)