حمایت از یونیسف

سفیران حسن نیت

کمک مالی به یونیسف

شرکای حقوقی

کارت‌ها و هدایا

 

کمک مالی به یونیسف

© یونیسف ایران

یونیسف کاملا با مشارکت داوطلبانه افراد، سازمان‌ها، دولت‌ها و بخش‌ خصوصی تامین مالی می‌شود.

کمک مالی شما به ایجاد یک جهان بهتر برای دختران و پسران ایرانی کمک خواهد کرد.

شما می توانید کمک های مالی خود را به شماره حساب ذیل واریز نمایید:

بانک تجارت، شعبه گلستان پاسداران، شماره 228116092
به نام یونیسف، کد 2280
(قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت)

 

 

 

 

unite for children