حمایت از یونیسف

از یونیسف حمایت کنید

سفیران حسن نیت

اهدا کمک مالی

حمایت افراد مشهور از یونیسف

 

از یونیسف حمایت کنید

© يونيسف ايران

یونیسف نمی تواند مستقلا و به تنهایی برای کودکان کار کند. کار ما به حمایت گسترده ای از جانب سفیران صلح و حسن نیت، سازمان های غیر دولتی، بخش خصوصی، داوطلبان و البته اهدا کنندگان مالی وابسته است. با همکاری یکدیگر ما یکی از قوی ترین سازمان ها در جهان هستیم که برای کودکان کار می کند.

 فعالیت های یونیسف بدون سخاوت و تعهد حامیان مالی و داوطلبان ممکن نخواهد بود. در حالیکه حمایت های مالی این سازمان را در اجرای موثرتر پروژه ها یاری می کنند، تعهد مردم به احقاق حقوق کودکان و اطلاع رسانی برای انتشار این پیام که مسائل مربوط به کودکان در اولویت قرار دارند نیز حمایت از ماموریت یونیسف محسوب می شود.

شما هم می توانید از تلاش هایی که برای دستیابی همه کودکان ایران به سلامت، آموزش، برابری و حمایت انجام می شود حمایت کنید و سهم ارزشمندی با کمک های خود داشته باشید.

 

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children