زندگی های واقعی

زندگی های واقعی

 

زندگی های واقعی

UNICEF Iran
© یونیسف ایران

این بخش به معرفی داستانهای واقعی زندگی کودکان و نوجوانان در ایران می پردازد. هر داستان نشان می دهد که یونیسف چطور به آنان کمک می کند تا با مشکلاتشان مقابله کنند.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children