مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

جعبه ابزار برای خبرنگاران

لینک‌های صوتی و تصویری

شماره تماس برای خبرنگاران

 

روز کودک 1388

پیام پاول هالس هوف، نماینده یونیسف در ایران به مناسبت روز کودک:به کودکان گوش دهیم

پیام مهتاب کرامتی، سفیر صلح و حسن نیت یونیسف ایران به مناسبت روز کودک

گزارش روز کودک سال 1388

 

 

unite for children