مرکز رسانه ها

2008

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

جعبه ابزار برای خبرنگاران

لینک‌های صوتی و تصویری

شماره تماس برای خبرنگاران

 

طعم یونیسف در نمایشگاه صنایع غذایی در تهران

امسال يونيسف ايران بخاطر مشارکتش با دو شرکت تک ماکارون و گلستان در پانزدهمين نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته حضور داشت.

در ميان بيش از 413 شرکت داخلي و 220 شرکت خارجي شرکت کننده در اين نمايشگاه، که از 5 تا 8 خرداد در تهران برگزار شد، دو شرکت شريک يونيسف ايران، تک ماکارون و گلستان حضوری متفاوت و هيجان انگيز داشتند. اين دو شرکت در کنار معرفی خود و محصولاتشان، در مورد مشارکت اجتماعی با يونيسف به نفع کودکان ايران بصورت چشمگيری اطلاع رسانی کردند.

محمد کرمانيان، عضو هيئت مديران تک ماکارون ، در باره يونيسف می گويد:"هر کاری از دستمان بر بيايد برای کودکان انجام می دهيم. هدف ما از اين مشارکت تبليغ يا سود مادی نيست بلکه می خواهيم با معرفی يونيسف به ساير سرمايه داران ايرانی آنها را نيز به اين کار ترغيب نماييم."

تابلوهای تبليغاتی بانمادهای تک ماکارون و يونيسف و پيام " همگام با يونيسف در طرح بهبود تغذيه کودکان ايران" در جاده منتهی به نمايشگاه و محوطه آن نظر هر بازديدکننده را به خود جلب می کند. اين در حالی است که شرکت گلستان نيز قسمتی از غرفه خود را به يونيسف اختصاص داده است و در مورد مشارکت يونيسف با بخش خصوصی، ترويج حقوق کودک و فعاليت های يونيسف در ايران اطلاع رسانی می کند. دراين غرفه به کودکان بازديد کننده هدايايي زيبا و پرچمهايي با نشان گلستان و يونيسف با پيام " متحد برای کودکان" اهدا می شود. در گوشه ای از اين غرفه به ابتکار شرکت گلستان با نقاشی روی صورت کودکان آنها را سرگرم می نمايند.

علی گرامی، مدير اجرايي شرکت گلستان در مورد همکاری اش با يونيسف می گويد:" این همکاری باعث افتخارگلستان است امیدوارم این شرکت بتواند از اهداف یونیسف برای کمک به کودکان در مناطق نیازمند پشتیبانی کند"

الکساندر نیچه رییس بخش ارتباطات یونیسف نیز با مهم تلقی کردن این گونه همکاریها به ویژه در ایران کشوری با منابع غنی انسانی و طبیعی، ارزش چنین اقداماتی را فراتر از حمایت مالی آن دانست و گفت:" این همکاریها نشانه اراده مصمم شرکتها در توسعه اجتماعی است."

 در کنار اين اطلاع رسانی با حمايت تک ماکارون شش مرکز تغذيه جامعه- محور و با حمايت گلستان 25 روستا مهد در مناطق محروم سه استان سيستان و بلوچستان هرمزگان و آزربايجان غربی، توسط يونيسف و وزارت بهداشت تاسيس و تجهيز می گردد.

 

 

 

 

unite for children