مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

جعبه ابزار برای خبرنگاران

لینک‌های صوتی و تصویری

شماره تماس برای خبرنگاران

 

پیمان نامه حقوق کودک

  • کنوانسیون حقوق کودک شامل اساسی‌ترین حقوق بشر برای کودکان در 29 آبان ماه 1368  به تصویب رسید.
  • 193 کشور با ضمانت قانونی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده‌اند. این کنوانسیون مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
  • کنوانسیون جهانی حقوق کودک شامل 54 ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:

1 – هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

2- زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.

3- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

4- کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

·         در شهریور 1369 مجمع عمومی سازمان ملل اولین نشست جهانی خود را با نام »اجلاس جهانی سران برای کودکان»  به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد.

·         در سال 1380 دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی را در زمینه پیشرفت‌های انجام شده برای کودکان از زمان اجلاس سران منتشر کرد. این گزارش تحت عنوان «ما کودکان» منتشر شد.

گزارش یادشده شامل برخی ازدستاوردهای بزرگ جهانی در آن دهه می‌باشد: تا سال 2000 در مقایسه با سال 1990 مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال در هرسال سه میلیون نفر کمتر شده بود. در همان گروه سنی تعداد کودکان کم وزن 4 درصد کاهش داشته و 82 درصد از کل کودکانی که باید به مدرسه می‌رفتند تا آن زمان در مدرسه ابتدایی ثبت‌نام کرده بودند. در گزارش سال 2001 همچنین به مواردی که هنوز جای پیشرفت دارند یا مواردی که ناتمام مانده، اشاره شده بود: به نیمی از افراد بشرکه کاملا" فقیر بودند،11 میلیون کودکی که قبل از 5 سالگی  از بیماری‌های قابل پیشگیری می‌مردند، 150 میلیون  کودکی که سوءتغذیه داشتند و حدود 120 میلیون کودکی که به مدرسه نمی‌رفتند.

·         بیانیه هزاره تعهدی است برای توسعه، صلح و حقوق بشر. در هجدهم شهریور 1379، نزدیک به 200 نفر از سران کشورها این بیانیه را برای رسیدن به هشت هدف توسعه هزاره با موارد تعیین شده تا سال 1395 امضا کردند. 

·         نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان از تاریخ 18 تا 20 اردیبهشت 1381 برگزار شد. برای  اولین بار خود کودکان نقش رسمی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشتند. آنها به‌عنوان نمایندگان رسمی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در این نشست حضور پیدا کرده بودند. این نشست در واقع در ادامه اجلاس سران در سال 1369 برگزار شد.

·         نتیجه این نشست دستورکار بین‌المللی «جهانی شایسته کودکان» بود که در آن طرحی مطرح شد تا فاصله «تعهدات بزرگ» و «دستاوردهای اندک» در سال 1369 را کاهش دهد. این طرح اهداف زمان‌بندی شده‌ای را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره که مستقیما به کودکان مربوط می‌شوند مطرح کرده و برای کشورها وظایفی را در راستای رسیدن به توسعه تعیین کرد که تا پایان سال 1382 از طریق برنامه ملی خود به این اهداف دست پیدا کنند. 

·         یک سال بعد از نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، 105 کشور در سراسر دنیا اقدامات پیگیرانه مشخصی  را هم برای طراحی برنامه عمل ملی و هم برای اجرای این طرح‌ها انجام دادند.  

·         جلسه دیگری بنام « جهانی شایسته کودکان +5» در آذر 1386 برگزار خواهد شد.

 

 

unite for children