رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال

رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال

 

رشد و تکامل کودکان خردسال

© یونیسف ایران
رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال یک مفهوم جدید در ایران است.

رشد ذهنی و انگیزشی و رشد احساسی و شناختی کودکان خردسال فقط به تازگی مورد توجه قرار گرفته‌اند و هنوز در برنامه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی اولیه گنجانده نشده‌اند. خدمات مربوط به دوران قبل از مدرسه به طور کلی تنها در مناطق شهری در دسترس هستند و بیشتر با هزینه‌های شخصی تامین می‌شوند. این نیاز امروزه شناخته شده و وزارت آموزش و پرورش مشغول راه‌اندازی آموزش اجباری قبل از مدرسه برای کودکان بین 5 تا 6 سال است. 

تنهاکمتر از 10 درصد کودکان در ایران به خدمات رشد و تکامل یکپارچه دوره خردسالی دسترسی دارند و از حدود 60 هزار روستا در کشور، تنها 1400 روستا دارای خدمات رفاهی روستایی هستند. ضمن این که در این روستاها نیز خدمات و امکانات یاد شده معمولا از کیفیت پایینی برخوردارند. در این عرصه‌ها نیاز به اطلاعات بیشتر، توانایی‌های فنی و تجربه وجود دارد.

 یونیسف هم‌چنین از تاسیس روستامهدهای مبتنی بر مشارکت مردمی در محروم‌ترین استان‌های ایران حمایت کرد. بعد از این که 42 روستامهد به طورآزمایشی باز شدند، دولت از گسترش پروژه حمایت کرد به گونه‌ای که در حال حاضر حدود 3600 مرکز با مدیریت محلی راه‌اندازی شده‌اند.

گروه‌های مختلفی موظف شده‌اند تا ضمن نظارت بر تغذیه مناسب، ثبت تولد و رشد کودکان خردسال، این برنامه‌ها را ترویج دهند. منابع اطلاعاتی و تبلیغاتی جهت تدوین پیغام‌های یکپارچه، با هدف قرار دادن والدین، تدارک دیده شده‌اند. توانایی‌های افراد تاثیرگذار در بخش‌های محلی، شهرستان‌ها، استان‌ها و در سطح ملی نیز برای طراحی و ارائه خدمات در حال تقویت شدن است.  

یونیسف علاوه بر موارد مورد توجه اشاره شده در بالا، به حمایت‌یابی برای تهیه و پذیرش یک سیاست ملی در خصوص رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال ادامه می‌دهد. ایجاد الگوهای جامع و وسیع قابل تکرار در سطوح ملی و شناسایی و استناد به بهترین اقدامات انجام شده در این خصوص، می تواند نقشی محوری ایفا کند.

 

 

 

 

 

صفحه انگلیسی

    


جستجو

 Email this article

unite for children