رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال

رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال

 

رشد و تکامل همه جانبه کودکان خردسال

© یونیسف ایران
یونیسف از رشد ذهنی و جسمی یکپارجه کودکان در سالهای نخست زندگیشان حمایت می کند.

طرح مساله
ایران به رغم موقعیت خود به عنوان کشوری  با درآمد متوسط، از محرومیت‌های منطقه‌ای جدی رنج می‌برد، محرومیت‌هایی که تداوم یافته، بیشتر شده و تهدید‌هایی را علیه پیاده‌سازی جامع وکامل حقوق کودک ایجاد می‌کنند. بررسی‌های اخیر یونیسف در 13 منطقه روستایی این تفاوف‌های عمیق منطقه‌ای را نشان می‌دهد. طبق این بررسی میزان سوءتغذیه بالا و میزان ثبت تولد پایین بود.
این بررسی نشان داد که 3/13 از کودکان متولد شده در سیستان و بلوچستان از 2004 تا 2006  دچار  کم وزنی در زمان تولد (کمتر از5/2 کیلوگرم) هستند. هشدار دهنده‌تر این که بررسی فوق تنها شامل نیمی از کودکان متولد شده در سیستان و بلوچستان می شد. در هرمزگان اندکی بیشتر از نیمی از کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند (7/53 درصد)دانش لازم برای مراقبت از کودکان را داشتند. اطلاعات اولیه نشان دادند که در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌های محروم هم‌چنین میزان ثبت تولد به صورت جدی پایین است. 
   
اقدامات
رشد یکپارچه کودکان خردسال مفهوم جدیدی در ایران است. برنامه کشوری 2009-2005 یونیسف برای همکاری با دولت ایران سه پروژه مکمل یکدیگر را در بر می‌گیرد- تغذیه و سلامت کودک، رشد کودک در دوران خردسالی و ثبت تولد– که به عنوان زیر مجموعه رشد یکپارچه کودکان خردسال محسوب می‌شوند. استراتژی کلی این است که با تمرکز بر بهبود مراقبت از کودک در خانه و خانواده و جامعه، محرومیت‌ها بین مناطق و گروههای خاص کاهش یابد.
در سطح ملی و استانی تقویت ظرفیت‌های خدمات‌دهی در اولویت قرار دارد. در سطح شهرستان، تیم‌های اجرایی شهرستانها‌ در یک نگرش مبتنی بر حقوق‌بشر برنامه‌ها را مدیریت کرده و بر ارائه خدمات یکپارچه نظارت می‌کنند و از اقدامات جامعه محور حمایت می‌نمایند. در سطح جوامع هدف فعالیت‌ها ظرفیت‌سازی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل مشارکتی است.
توجه‌ به جوامع دور افتاده در 12 شهرستان سه استان با محرومیت بالا یعنی استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی متمرکزاست. این استان‌ها که در بررسی ملی به عنوان استان‌هایی که نیازمند بیشترین کمک‌ها هستند، شناسایی شده‌‌اند؛ طبق مشاهدات کمیته حقوق کودک هم کمترین دسترسی‌ها را به خدمات اجتماعی پایه دارند و هم بیشترین میزان نادیده گرفته شدن حقوق کودک در آنها وجود دارد.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children