آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

بهبود وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان

در طول دو دهه اخیر، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در ایران بطور چشمگیری کاهش یافته است. این میزان از 73 مرگ در هر 1000 تولد زنده در سال 1990 به 5/22 مرگ در سال 2010 رسیده است. این آمار نشان میدهد که نسبت به گذشته کودکان از تغذیه مناسب تری برخوردارند و در برابر بیماری ها بیشتر محافظت می شوند. با این حال هنوز هم کودکانی هستند که به دلیل تغذیه نامناسب در مناطقی که زندگی می کنند، از سلامتی کامل برخوردار نیستند و این مسئله تاثیر مخربی بر روی رشد آنها دارد.

نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و عدم آگاهی کافی در مورد تغذیه مناسب دو عامل اصلی در بوجود آمدن مشکلات مربوط به تغذیه هستند. طبق آمار، تنها 53 درصد از نوزادان در 6 ماه اول زندگی خود بطور انحصاری از شیر مادر تغذیه می کنند که این امر موجب مشکلات تغذیه ای و کم وزنی در کودکان می شود. از سوی دیگرتغذیه بی رویه و چاقی در میان نوجوانان نیز رو به افزایش است. بر اساس آخرین تحقیق انجام شده، تنها 52 درصد نوجوانان فعالیت های فیزیکی دارند و بسیاری از نوجوانان و جوانان درک کافی از تغذیه سالم و انجام برنامه های ورزشی ندارند.

در این زمینه وزارت بهداشت و یونیسف برای بهبود وضعیت تغذیه آسیب پذیرترین کودکان با یکدیگر همکاری می کنند. این همکاری در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر بعنوان امری حیاتی برای رشد و تکامل کودک و همچنین افزایش مهارت های پرستاران و مددکاران اجتماعی فعال در بخش تغذیه، انجام می شود. طی این مشارکت برنامه ای برای مراقبت و بازپروری کودکان زیرپنج سالی که مبتلا به سوء تغذیه هستند، نیز تدوین و اجرا خواهد شد. به علاوه، راهبردی برای پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان تدوین خواهد شد و الگویی برای تغذیه سالم به نوجوانان و خانواده هایشان ارائه خواهد شد.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children