آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال

© یونیسف ایران

حدود هفت میلیون کودک زیر شش سال در ایران زندگی می کنند. سال های اولیه زندگی کودک نقش بسیار مهمی در روند رشد فیزیکی و پرورش فکری کودک دارد. مطالعات نشان میدهند که رشد و تکامل مناسب کودک در دوران خردسالی، او را به بهترین شکل برای آغاز مدرسه و سال های بعد از آن آماده می کند.

یونیسف با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور در تدوین و اجرایی شدن سند ملی رشد و تکامل دوران خردسالی به منظور ارتقا و گسترش خدمات با کیفیت رشد و تکامل دوران خردسالی همکاری می کند. تمرکز این سند بر افزایش دسترسی کودکانی که بیش از همه در حاشیه قرار گرفته اند به مجموعه ای از خدمات رشد و تکامل دوران خردسالی از جمله مراقبت، بهداشت و آموزش پیش دبستانی است. یونیسف و وزارت بهداشت همچنین برای بهبود سلامت نوزادان،کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال همکاری می کنند.  

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children