برای کودکان و نوجوانان

برای کودکان و نوجوانان

 

سمینار اصلاح رفتار در نیروی انتظامی

این سمینار بخشی از تلاش نیروی انتظامی برای افزایش رضایت مردم از رفتار نیروهای انتظامی است.  این ایده هنگامی ایجاد شد که نتایج یک نظرسنجی براساس تماسهای گرفته با شماره 197 نشان داد که دو دلیل اصلی نارضایتی در بین مردم عبارتند از نارضایتی از رفتار و عدم احساس مسوولیت نیروهای پلیس. در نتیجه فرماندهی نیروی انتظامی تصمیم گرفت فعالیتی را آغاز کند که هدف آن بازنگری و استانداردسازی رفتار نیروهای انتظامی است.
ایده اصلی این بازنگری این است که هر فردی حق دارد انتظار حداقلهایی را در زمینه رفتاری از هر یک از نیروهای انتظامی داشته باشد. یک کمیته راهبری به سرپرستی سردار جزینی، جانشین هماهنگ کننده نیروی انتظامی تشکیل شده است. این کمیته تلاش کرده است وضعیت رفتار نیروهای انتظامی، در داخل و خارج نیرو، را با روشهای ارتباطی گوناگون مانند فیلم، جزوه و بروشور تغییر دهد. بنابر آمار، این تلاشها تا کنون موفقیت چشمگیری داشته است و رضایتمندی شهروندان را به نحو محسوسی افزایش داده است.
یونیسف به عنوان یک نهاد بین المللی که مرجعی نیز در زمینه استانداردهای رفتاری با کودکان است از ابتدای کار همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی در استانداردسازی رفتارها در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان داشته است. یونیسف ایران به آشناسازی نیروی انتظامی با پیمان نامه های مرتبط با رفتار با کودکان مانند رهنمودهای ریاض و قوانین پکن کمک کرده است.
با توجه به این سابقه، نماینده یونیسف در ایران، کریستین سالازار فولکمن، نیز از سخنرانان حاضر در این سمینار بود. او سخنرانی خود را با تاکید بر الگوی جمعیتی منحصر بفرد ایران، که شامل 47 درصد زیر 18 سال و 70 درصد زیر 20 سال است شروع کرد و اشاره کرد که این امر باعث ایجاد شدن چالشهای گوناگونی برای نیروی انتظامی میشود. او افزود که این امر به دلیل خواص روانی ویژه کودکان و نوجوانان منجر به رفتارهای مخاطره آمیز در بین آنها میشود.«ما همچنین شاهد به وجود آمدن جرائم جدیدی توسط و علیه کودکان هستیم که نیاز به قوانین و رویکردهای جدیدی دارند.» او به محیط ملی و بین المللی اشاره کرد که انتظارات را بیش از هر زمان دیگر بالا برده اند.
نیروی انتظامی در این زمینه تلاش بسیار خوبی داشته است. راهبرد این نیرو د راین زمینه ایجاد رفتار تخصصی تر، ایجاد گفتگو با اقشار جوان و نوجوان و استفاده از ساختارهای پیشگیرانه به جای ساختارهای واکنشی است. یونیسف از این تلاشها خشنود و در انتظار همکاریهای بعدی با نیروی انتظامی است.

 

 

unite for children