برای کودکان و نوجوانان

برای کودکان و نوجوانان

 

با حقوق خود آشنا شوید

© یونیسف - ایران
یک دختر دبستانی در دفتر یونیسف تهران با حقوق کودکان آشنا میشود

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریبا همه می‌دانند، هر فرد زیر 18 سال یک کودک است و حق دارد مورد مراقبت و محافظت قرار بگیرد.

ولی همیشه اینگونه نبوده است. از بیستم نوامبر 1989 و با پذیرش پیمان­نامه حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که جهان توانست از یک مجموعه حقوق قانونی برای تمامی کودکان و نوجوانان بهره­مند شود. این قوانین در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب مورد پذیرش عمومی همگان قرار گرفتند.

تنها چند ماه پس از پذیرش این پیمان­نامه، 20 کشور آن را به رسمیت شناختند. و امروزه، 191 کشور پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفته­اند. در واقع، تنها دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا- هستند که هنوز این پیمان نامه را به رسمیت نشناخته­اند، گرچه آن را امضا کرده­اند که نشان می­دهد قصد دارند آن را به رسمیت بشناسند، ولی هنوز چنین کاری نکرده­اند.

پیمان­نامه حقوق کودک از نظر وسعت به رسمیت شناخته شدن قدرتمندترین پیمان­نامه در سطح جهان است. این پیمان­نامه، حقوق شما و اینکه چگونه باید اجرا شوند را در قالب 54 بند و همچنین دو بند الحاقی بیان می­کند.

این پیمان­نامه با بیان این موضوع شروع می­شود که هر شخص زیر 18 سال (تعریف کودک)، بدون توجه به جنسیت، اصل و نسب، دین یا ناتوانی­های احتمالی نیاز به مراقبت و حفاظت دارد زیرا کودکان اغلب بسیار آسیب­پذیر هستند (بند 1 و 2).  پیمان­نامه همچینن می­گوید که دولت ‌ها باید اقداماتی به عمل آورند تا مطمئن شوند به حقوق کودکان احترام گذاشته می­شود (4). پیمان­نامه در پایان راههایی برای عملی کردن این نظریات و نظارت بر پیشرفت آن بیان می­کند (41 تا 54).

  • عدم تبعیض (2): شما نباید از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، ملیت، اصلیت اجتماعی یا قومیتی، یا هر گونه عقیده سیاسی یا غیر از آن، دارایی یا وضعیت تولد خود یا ناتوانی خود ، سود یا ضرر ببینید.
  • بیشترین نفع کودک (3): قوانین و اقداماتی که بر کودکان تاثیر می­گذارند باید بیشترین نفع کودک را در اولویت قرار داده و بیشترین سود را به او برسانند.
  • حق بقا، رشد و مراقبت (6): مقامات کشور شما باید از شما محافظت کرده و رشد کامل شما را نظر جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی تضمین کنند.
  • مشارکت (12): شما حق دارید در تصمیماتی که بر شما تاثیر می­گذارند نظر بدهید و نظر شما نیز باید تاثیر داشته باشد.

در حالیکه مشغول آشنا شدن با حقوق خود هستید سعی کنید ببینید هر یک از چهار اصل بیان­شده چگونه پایه و اساس مفاد پیمان نامه را تشکیل داده اند.

این ‌ها حقوق شما هستند. در صورتیکه از آنها آگاه نباشید، چگونه می‌توانید بفهمید که آیا حقوق شما رعایت می­شوند یا خیر؟ پس سعی کنید با آنها بیشتر و بیشتر آشنا شوید!

هدف از این بخش، آشنا کردن کودکان با حقوق خود از طریق مجموعه‌ای از داستانهاست. شما هم اگر داستانی در مورد حقوق کودکان در ایران و اینکه این حقوق در چه مواردی نادیده گرفته می­شوند، دارید آن را به آدرس  Irn-web-admin@unicef.org  بفرستید تا در این صفحه منعکس شود.

 

پسر کم حرف

لبخند زورکی

بیایید همه کودکان را دریابیم حتی آنهایی که متفاوتند

رویاهای کودکان یک روستا

شاگرد اول دیروز؛ شاگرد نانوایی امروز

کاشکی میشد ...

قدم نو رسیده

حقوق کودکان پناهنده

 

 

unite for children