برای کودکان و نوجوانان

برای کودکان و نوجوانان

 

نقاشی های دختران مدرسه ابتدایی حضرت زهرا در مورد حقوق کودکان

حدود 20 نفر از دختران دانش‌آموز مدرسه ابتدایی حضرت زهرا در تهران به تازگی از مرکز اطلاع‌رسانی یونسیف بازدید کردند. پیش از آن به این دانش‌آموزان نسخه‌ای از بروشور پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به زبان ساده کودکانه داده شده بود، تا با مطالعه آن بتوانند مشارکت فعال در بحث‌هایی که راجع به این موضوع می‌شد، داشته باشند. این کودکان بر اساس آنچه که از حقوق کودک یاد گرفته بودند؛ نقاشی‌هایی را کشیدند، که برخی از این نقاشی‌ها در اختیار یونیسف قرار گرفت. در زیر می‌توانید کپی تعدادی از نقاشی‌های این کودکان را ببینید.

نقاشی از ترنم سادات حسینی
سازمان ملل از تمامی کودکان بدون توجه به ملیت آنها حمایت می کند


نقاشی از غزاله خادم هیر
مخالفت با جنک و حمایت از صلح


نقاشی از سمیه فراهانی
کودکان در حال نمایش بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک


نقاشی از شیما درویش
همه کودکان حق دارند تا در کنار خانواده خود زندگی کنند


نقاشی از روژانو رهسپار محمدی
حق کودکان برای برخورداری از آموزش

 

 

unite for children