مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

 

همکاری ایران و یونیسف برای ارتقاء فعالیت فیزیکی نوجوانان

کاشان، 24 اسفند 1394- پروژه ارتقاء فعالیت فیزیکی در بین 16 هزار دانش آموز 58 مدرسه شهرکاشان توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر یونیسف ایران، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اداره آموزش و پرورش، فرمانداری، شهرداری و خیرین مدرسه ساز کاشان مورد بازدید قرار گرفت. 

در جریان این بازدید آقای دکتر علیرضا مروجی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت، این پروژه در دو فاز اجرا شده است. فاز اول تدوین راهنمای جامع ارتقای فیزیکی نوجوانان و تعیین مداخلات را در بر گرفت و در فاز دوم مطالب آموزشی تهیه گردید.

سپس آقای دکتر پارکس، نماینده دفتر یونیسف ایران بیان نمود: ایران در زمینه تأمین سلامت دهه اول زندگی کودکان گام های بلندی برداشته است. در حالیکه این مسیرهمچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد، لازم است تا بر روی دهه دوم زندگی کودک که در آن بیماری های غیر واگیر سلامت، رشد و تکامل کودکان و همچنین وضعیت اشتغال آنان را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد، تمرکز شود. از آنجا که آینده کشور در دستان جوانان امروز قرار دارد، توجه به بیماری های غیر واگیر این گروه سنی بسیار اهمیت دارد.

نماینده دفتر یونیسف ایران در ادامه افزود، برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی کاشان پس از ارزیابی دقیق می تواند در دیگر شهر های کشور اجرا شود.

آقای دکتر پارکس با تأکید براهمیت افزایش مشارکت دانش آموزان در طراحی، اجرا و پایش پروژه گفت: با تکیه برذهن های مبتکر و پویای دانش آموزان، می توان به آنها فرصت داد تا با خلاقیت های خود پروژه را پیش برند.

در ادامه آقای محمود خدمتی، رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان بیان نمود: چاقی دانش آموزان تهدیدی برای جامعه است که لازم است از طریق ترویج شیوه زندگی سالم در مدارس به آن پرداخته شود.

آقای خدمتی افزود، سازمان های غیر دولتی و خیرین مدرسه ساز نقش مهمی در گسترش مراکز آموزشی و ورزشی در کاشان ایفاء کرده اند.

سپس خانم کریستین وایگاند، معاون نماینده یونیسف ایران از برنامه ترویج فعالیت فیزیکی در بین دانش آموزان به عنوان نمونه موفقی از همکاری های بین بخشی نام برد که می تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

آقای دکتر تقی یمانی، رئیس بخش سلامت نوجوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعدادی از کارشناسان وزارت بهداشت در سطوح ملی و استانی، آقای مهندس امیر حسین یارپرور، مدیر بخش بهداشت و تغذیه و خانم پانته آ معصومی، مسئول بخش ارتباطات برای توسعه اجتماعی دفتر یونیسف ایران، آقای دکتر پارکس را در بازدید از مدارس ابتدایی و متوسطه کاشان همراهی کردند.

 

 

 

 

 

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children