مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

 

جنگ در یمن کودکان را با تهدید فزاینده روبرو کرده است

بیانیه جولین هارنیس، نماینده یونیسف در یمن

صنعا، یمن- 22 دی 1394

یک سال است که تقریباً  10 میلیون کودک یمنی در داخل کشور سالی پر از رنج و درد را سپری کرده اند و این در حالی است که هیچ نشانه ایی از پایان درگیری ها در یمن وجود ندارد.  

بمباران های مداوم و جنگ خیابانی، کودکان و خانواده های آنها را با خشونت، بیماری و محرومیت مواجه کرده است.

ارزیابی تأثیر مستقیم درگیری بر کودکان بسیار مشکل است. مطابق با آمارهای تأیید شده سازمان ملل، از ماه مارس سال گذشته، 747 کودک جان خود را ازدست داده اند، 1،108 کودک مجروح شده اند و 724 کودک نیز ناچار شده اند در فعالیت های نظامی شرکت کنند. این فجایع که تنها قسمتی از کل ماجرایی است که در یمن اتفاق می افتد، به تنهایی بسیارهولناک و تکان دهنده است.

اثرات وسیعتر خشونت بر روی غیرنظامیان بی گناه حتی از این هم فراتر رفته است. کودکان حداقل نیمی از 2.3 میلیون نفری که تخمین زده می شود از خانه های خود آواره شده اند را تشکیل می دهند و از بیش از 19 میلیون نفر که تلاش می کنند تا آب را برای مصرف روزانه خود تأمین کنند، 1.3میلیون کودک زیر 5 سال با خطر سوء تغذیه شدید و عفونت های حاد دستگاه تنفسی روبرو هستند. همچنین حداقل 2 میلیون کودک از رفتن به مدرسه محروم شده اند. 

خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان مختل شده اند و پاسخگوی نیازهای فزاینده مردمی که امید خود را از دست داده اند، نیستند. تنها تعداد بسیار کمی از 7.4 میلیون کودک نیازمند، حمایت های لازم از جمله حمایت های روانی- اجتماعی برای مقابله با اثرات خشونت را دریافت می کنند.  

چنین پیامدهایی برای یمن که حتی قبل از جنگ، فقیرترین کشور خاورمیانه محسوب می شد، اثرات بلند مدت اسفباری را بر جای خواهد گذاشت.

سازمان هایی مانند یونیسف نهایت تلاش خود را در شرایط بسیار خطرناک انجام می دهند. در نتیجه این فعالیت ها، در سال 2015، بیش از 4 میلیون کودک زیر 5 سال علیه سرخک و فلج اطفال واکسینه شدند و 166 هزار کودک تحت درمان سوء تغذیه قرار گرفتند. بیش از 3.5 میلیون نفربه آب دسترسی پیدا کردند و در شهرهای صنعا و تعز کمک های بشردوستانه نقدی در اختیار63،520 نفر از جوامع بسیار محروم قرار گرفت.

این در حالی است که کمک های بسیار بیشتری مورد نیاز است. کودکان یمن در حال حاضر نیاز به کمک فوری دارند.

این کمک ها در صورتی می تواند صورت پذیرد که تمام طرف های درگیر همانطور که براساس قوانین بشر دوستانه بین المللی موظف هستند، اجازه دهند مردم در مناطق درگیری به خدمات دسترسی کامل داشته باشند. در این مناطق به علت عدم ارائه خدمات بیمارستانی و کمبود دارو، غیر نظامیان جان خود را از دست می دهند و بیماری های قابل پیشگیری نیز زندگی کودکان را تهدید می کند.    

در حال حاضر موضوعی که بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، پایان دادن به درگیری است. تنها در این صورت، یاس کودکان یمنی می تواند در سال 2016 به امید تبدیل شود.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children