مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

 

بیانیه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در مورد یمن

نیویورک، 10 ژانویه 2016 - دبیر کل سازمان ملل، حمله ای که امروز توسط منبع ناشناس به بیمارستان پزشکان بدون مرز (MSF) در استان صعده در یمن، صورت گرفت را محکوم می کند. در نتیجه این حمله حداقل چهار نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند.

ایشان، به خانواده قربانیان و مردم یمن صمیمانه تسلیت می گوید و همدردی عمیق خود را با آنان ابراز می دارد. این آخرین حمله از سری حملات به مراکز درمانی است که در ادامه حملات سال 2015 به بیمارستان پزشکان بدون مرز"هیدان" در استان صعده و یک درمانگاه سیار در تعز صورت گرفت.

دبیر کل نگرانی شدید خود را در مورد دسترسی مردم یمن به خدمات درمانی ضروری که هر روز محدودتر می شود را ابراز می دارد و تأکید می کند که بیمارستان ها و پرسنل پزشکی به صورت آشکار تحت حمایت قوانین بشر دوستانه بین المللی قرار دارند و هر گونه حمله عمدی علیه غیر نظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بشر دوستانه بین المللی محسوب می شود. همانند حملات دیگر در یمن که غیرنظامیان و زیرساخت های غیر نظامی را هدف قرار داده بودند، این حمله نیز باید از طریق ساز و کارهای سریع، موثر، مستقل و بی طرف برای مشخص شدن مسئول آن مورد تحقیق قرار گیرد.

 دبیر کل مجدداً از تمام طرف های درگیر در یمن می خواهد سریعاً خصومت را کنار گذاشته و اختلافات خود را از طریق مذاکرات مسالمت آمیز که توسط نماینده ویژه ایشان رهبری می شود، حل و فصل کنند.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children