مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

 

یونیسف: امسال بیش از 16 میلیون کودک در مناطق درگیر نا آرامی به دنیا آمدند.

یک سال پس از توافقات جهانی تاریخی، دنیا باید به منظور یاری رساندن به کودکان آسیب پذیر در سال 2016 به وعده های خود عمل کند.

نیویورک، 17 دسامبر 2015- یونیسف امروز اعلام کرد: در سال 2015، بیش از 16 میلیون کودک در مناطق درگیر نا آرامی به دنیا آمدند؛ یعنی یکی از هر هشت تولد در سراسر دنیا در امسال؛ آماری که بر اهمیت آسیب پذیری تعداد رو به رشدی از کودکان تأکید می کند.

مدیر اجرائی یونیسف، آقای آنتونی لیک گفت: در هر دو ثانیه، یک نوزاد اولین نفس حیات خود را در میان درگیری ها و ترس در حالی  تجربه می کند که به خدمات درمانی دسترسی ندارد. کودکان بسیاری زندگی خود را در شرایط بسیار سخت از قبیل درگیری، بلایای طبیعی، فقر، بیماری و سوء تغذیه آغاز می کنند. آیا شروعی بدتر از این را در زندگی می توان تصورکرد؟

 در کشورهایی که درگیری در آنها جریان دارد؛ مانند افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، سودان جنوبی، سوریه و یمن و همچنین در جریان سفرهای پرمخاطره برای فرار از جنگ، نوزادان و مادرانشان با خطرهای بزرگی مواجه هستند. مادران باردار در معرض خطر وضع حمل در شرایط غیر بهداشتی و بدون دسترسی به کمک های پزشکی قرار دارند. احتمال مرگ این کودکان قبل از پنج سالگی بسیار زیاد است. همچنین تجربه استرس های شدید و سمی می تواند مانع از رشد عاطفی و شناختی این کودکان در بلند مدت گردد.

 علاوه بر درگیری ها، فقر و تغییرات آب و هوایی و محدودیت در دسترسی به فرصت ها، کودکان را بسیار آسیب پذیر نموده و موجب می شود که میلیون ها کودک با ترک خانه های خود،  قدم در راه سفری خطرناک بگذارند.

 در نه ماه اول سال 2015، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از 200 هزار تقاضای پناهندگی کودکان را دریافت کرده اند. این آمار علاوه بر 30 میلیون کودک در سراسر دنیا است که از خانه های خود تا پایان سال 2014 به علت جنگ، خشونت و آزار و اذیت بیرون رانده شدند. تعداد افرادی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، مجبور به ترک خانه های خود شده اند، از هر زمان دیگری بیشتر است.

بیش از یک چهارم یک میلیارد کودک؛ یعنی یکی از هر نه کودک؛ در کشورها و مناطق درگیر ناآرامی زندگی می کنند و با موانع بسیار بزرگی برای برخورداری از سلامت، آموزش و رفاه مواجه هستند.

بیش از نیمی از یک میلیارد کودک در مناطقی زندگی می کنند که سیل بسیار شایع است و تقریباً 160 میلیون کودک در مناطقی که دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید هستند، زندگی می کنند.

کودکان تقریباً نیمی از افرادی را تشکیل می دهند که در فقر شدید زندگی می کنند و این در حالی است که تقریباً یک سوم جمعیت دنیا را کودکان تشکیل می دهند.

 آقای لیک گفت: در ماه های پایانی سال 2015 ، شاهد آن بودیم که رهبران دنیا برای یافتن راه حل چالش تغییرات آب و هوایی و تدوین برنامه رشد و توسعه جهانی گرد هم آمدند. در صورتی که بتوانیم به وعده هایی که در مورد کودکان آسیب پذیر داده ایم، عمل کنیم، این توافقات بلند پروازانه، فرصت بزرگی را در اختیار ما قرار خواهد داد. اگر بتوانیم از طریق پایان دادن به مناقشات، پرداختن به موضوع تغییرات آب و هوایی و ایجاد فرصت ها، شرایطی را ایجاد کنیم که دیگر خانواده ها مجبور نباشند همراه با کودکانشان، آشیانه خود را ترک کنند، سال 2016 را به سالی پر از امید برای میلیون ها نفر تبدیل خواهیم نمود و نه سالی پر از نا امیدی.


 

 
جستجو

 Email this article

unite for children