مرکز رسانه ها

اطلاعیه های خبری

رویدادها

گزارش‌های مستند

داستانهای ویژه

فصلنامه " دورنما"

نظریات

روایات تصویری

 

سفر گروه آموزش منطقه ای یونیسف به ایران برای ارائه طرح کودکان بازمانده از تحصیل

15 تیرماه 1394 تهران -گروهی از کارشناسان ارشد بخش آموزش یونیسف از دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 31 خرداد تا 4 تیرماه 1394 به ایران آمدند تا اطلاعاتی را در مورد متدولوژی طرح "کودکان بازمانده از تحصیل" که یونیسف و یونسکو به طور مشترک طراحی کرده اند و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اجرا شده است به جمعی از مقامات دولتی ایران ارائه دهند.

اعضای گروه آموزش یونیسف شامل مشاور منطقه ای یونیسف در امور آموزش خانم دینا کریساتی از مصر و سه کارشناس اقتصاد آموزشی؛ آقای حافظ زعفران اهل تونس، آقای هوگان یائو اهل چین، و آقای خورخه اوبالدو کالین از کشور مکزیک، بودند. این سفر به عنوان بخشی از همکاریهای مشترک دفتر یونیسف ایران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در راستای بهبود حمایتهای اجتماعی هدفمند برای کودکان کم برخوردار برگزار شد.

در یک کارگاه آموزشی دو روزه به میزبانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گروه آموزش منطقه ای یونیسف ابعاد مختلف و روش اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل را برای جمعی از مقامات حاضر از سازمانهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، نهضت سواد آموزی، و جمعی از اعضای جامعه مدنی فعال در حوزه کودکان در معرضآسیب ارائه کردند.

همچنین طی این سفر، گروه آموزش یونیسف نشست های متعددی را در حوزه شاخص های آموزش و جمع آوری داده با جمعی از مقامات عالی رتبه دولتی از جمله جناب آقای دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، جناب آقای دکتر کردونی مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، جناب آقای محمدی فر مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، جناب آقای بابالو قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل، و جناب آقای دیمه ور معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش برگزار کردند.

طرح کودکان بازمانده از تحصیل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بخشی از طرح جهانی کودکان بازمانده از تحصیل است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) و اداره آمار یونسکو به طور مشترک در سال 2010 آن را طراحی کردند. هدف از اجرای این طرح، حمایت از کشورها برای رسیدن به راه حلی در کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل از طریق راهکارهای زیر است:

ü      بهبود اطلاعات آماری و تحلیل داده ها در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل به منظور دستیابی به درک درست تری  از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی پروفایل کودکان بازمانده از تحصیل و شناسایی جغرافیایی محل زندگی  این کودکان

ü      شناسایی و تحلیل موانع تحصیلی و دلایل بازماندگی از تحصیل

ü      و تحلیل سیاست ها و راهکارهای موجود و مورد نیاز برای بهبود وضعیت حضور کودکان در مدارس

در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، 9 کشور در این طرح شرکت کرده­اند ؛ الجزائر، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، مراکش، سودان، تونس و یمن. داده های موسسه آمار یونسکو نشان می دهد، در سال 2010 حدود 2/7 میلیون کودک در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا  بازمانده از تحصیل بودند. بخشی از توصیه های این طرح شامل لزوم تمرکزی جدید بر آموزش­های تکامل دوران خردسالی و آموزش­های پیش دبستانی به عنوان بخشی از برنامه­های کاهش فقر در منطقه، بهبود تلاشهای بین­بخشی برای مرتفع ساختن موانع متعدد بر سر راه حضور  کودکان در مدرسه و توجه بیشتر بر مقوله ماندگاری دانش­آموزان در مدرسه و پیشگیری از ترک تحصیل است.

 

در یک کارگاه آموزشی دو روزه به میزبانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گروه آموزش منطقه ای یونیسف ابعاد مختلف و روش اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل را برای جمعی از مقامات حاضر از سازمانهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، نهضت سواد آموزی، و جمعی از اعضای جامعه مدنی فعال در حوزه کودکان در معرضآسیب ارائه کردند.

سرپرست گروه آموزش یونیسف، مشاور منطقه ای یونیسف در امور آموزش خانم دینا کریساتی از مصر در حال ارائه طرح کودکان بازمانده از تحصیل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children