چک‌لیست ملاحظات کلیدی برای ارتقاء جبران یادگیری به‌طور موثر و عادلانه

چک لیست ملاحظات کلیدی با سه رکن رفاه و حمایت، یادگیری و شناسایی و حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد تهیه شده است تا چارچوب مناسبی برای حمایت از بازگشایی مناسب مدارس ارائه کند.

edu
UNICEF

مطالب مهم

همه‌گیری کووید-۱۹ نه تنها وجود نابربری‌های عمیق را آشکار ساخت بلکه آن را گسترش داد. آسیب‌پذیرترین اقشار بیشتر از دیگران تحت تأثیر تعطیلی مدارس قرار گرفتند. دختران، کودکان خانواده‌های نیازمند، کودکان ساکن در مناطق روستایی، کودکان دارای معلولیت، کودکان اقلیت‌های قومی، نوجوانان و خردسال‌ترین دانش‌آموزان از تحصیل محروم ماندند. کودکان محروم و حاشیه‌ای بیش از دیگر کودکان از فقدان یادگیری خصوصاً در درس‌های پایه آسیب دیدند. باتوجه به این شرایط یکی از اولویت‌های جهانی اطمینان از این است که از هر دختر و پسر حمایت کافی به عمل می‌آید تا همه آن‌ها بتوانند به آغوش مدرسه بازگردند. به این‌ترتیب و به منظور حمایت از بازگشایی مدارس و بازیابی آموزش کودکان با اقدامات فوری و در مقیاس متناسب، باید تلاش شود تا به‌طور مؤثر آن کودکانی را که از تحصیل عقب مانده‌اند، به یادگیری بازگردانده شوند.

در این راستا چک لیست ملاحظات کلیدی با سه رکن رفاه و حمایت، یادگیری و شناسایی و حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد تهیه شده است تا چارچوب مناسبی برای حمایت از بازگشایی مناسب مدارس ارائه کند.

چک‌لیست ملاحظات کلیدی برای ارتقاء جبران یادگیری به‌طور موثر و عادلانه
نویسنده
یونیسف
تاریخ انتشار مطلب
زبان
فارسی