پیمان‌نامه حقوق کودک

برای همه کودکان، شادی و صلح

crc
UNICEF/Iran/Andisheh Rad

مطالب مهم

دفتر یونیسف ایران و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درچارچوب برنامه همکاری مشترک خود، تعداد ۲۰هزار نسخه کتاب پیمان‌نامه حقوق کودک و سه پروتکل الحاقی آن را به زبان فارسی تجدید چاپ کردند.

این کتاب  که از سوی یونیسف و با منابع مالی اتحادیه اروپا  به چاپ رسیده است، برای توزیع میان وزارت خانه‌ها، نهادهای مدنی و افراد آماده است. علاقه مندان میتوانند با ارسال درخواست کتبی به آدرس ایمیل دفتر یونیسف، Tehran@unicef.org جهت هماهنگی برای دریافت نسخی از کتاب اقدام نمایند.

حدود سی سال پیش، رهبران جهان طی امضای پیمانی تاریخی، با نام پیمان نامه حقوق کودک، متعهد شدند برای همه کودکان جهانی امن و شایسته به وجود آوردند. این پیمان‌نامه یکی از میثاق‌های جهانی است که بیشترین تعداد تصویب‌کنندگان را دارد و کتابی مرجع برای بهبود زندگی کودکان در سراسر جهان است.

 

crc
نویسنده
یونیسف
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

فایل‌های موجود برای دانلود